• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Vietnams Tollvesen

  Transittid containerskip Oslo- Ho-Chi-Minh-Ville 30-35 dager.

  Omfattende veinett, men kun rundt en fjerdedel er asfaltert.
  Mekong-elven med forgreininger er en viktig transport-åre i syd, jernbaneforbindelse nord-syd, men relativt saktegående. Vietnam er et viktig transittland for forsendelser til Kambodsja, Laos, og det sydlige Kina.

  Det er rapportert om flere tilfeller av piratvirksomhet og bevæpnede angrep mot skip i Vietnams farvann ved Sør-Kina-havet.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser
  Hanoi, Ho-Chi-Minh-City, Da Nang.

  Importhavner
  Ho-Chi-Minh (syd) er Vietnams største havn og best tilpasset containertrafikk.
  Haiphong er viktigste havn i nord, men havnen har problem med å håndtere store lasteskip. Av andre importhavner nevnes Da Nang og Húe.

  Frisoner
  Da Nang, Haiphong, Ho-Chi-Minh-Ville, Hué.

  Frihandelsområder
  Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge.

  Varene kan under gitte betingelser reeksporteres til henholdsvis EU eller Sveits og oppnå tollfordeler dit. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A.

  Som medlem av ASEAN innrømmes tollpreferanser for varer fra andre medlemsland.

  Vietnam er også medlem av TPP.

  Fortolling og lagring
  Varer må fortolles innen 30 dager etter ankomst av importør eller dennes representant. Overholdes ikke denne fristen, beslaglegges varene og blir solgt på offentlige auksjoner.

  Varer kan maksimalt lagres på tollager 1 år, men forlengelse inntil 6 måneder er mulig hvis vareeier søker.
  Varer kan reeksporteres etter visse forutsetninger innen 6 måneder etter ankomst.

  Midlertidig import av varer som skal vises på messer er mulig, men det kreves en spesiell tillatelse hvis flere enn 5 produkter ønskes utstilt.

  Importvarer som ikke følges av en gyldig handelsfaktura, blir konsekvent beslaglagt.

  Det anbefales ikke å ta ansvaret for fortolling da reglene er meget kompliserte.

  Vareprøver
  Vareprøver med kommersiell verdi bør ikke sendes til Vietnam uten importørens forhåndsbekreftelse.

  ATA-Carnet
  Nei, kan ikke brukes da landet ikke er tiltredt ATA- konvensjonen.

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Hanoi




  Den Norske ambassaden i Hanoi

  Vietnam er et attraktivt marked i Øst-Asia grunnet politisk stabilitet, geografisk plassering og demografi. Markedsmulighetene i dag er primært innen akvakultur, sjømatprosessering, ingrediensindustri, «functional food», fiskeri og ny & fornybar energi; det er også muligheter innen olje og gass, maritim og IKT. Utviklingen innen «smarte byer» og helsesektoren vil i løpet av få år også gi store markedsmuligheter.

  Landet har hatt en sterk økonomisk vekst grunnet økonomisk reform og en voksende populasjon på 96 millioner. Middelklassen har vokst sterkest i sentrale områder rundt de store byene og gir gode framtidsutsikter for konsumentmarkedet i landet. BNP økningen har vært gjennomsnittlig 6,5 % de siste 20 årene, og er nå 6,9 %. De siste årene har Vietnam utviklet seg til å bli en viktig produksjonsnasjon relatert til elektronikk, tekstiler og sko og mekanisk produksjon. Grunnet ca. 40 % lavere lønnsnivå enn Kina, er landet stadig mer interessant for utenlandske investeringer og har i 2018 registrert mer enn 30 milliarder USD i FDI.

  Vietnam har hatt en svak bedring i landets korrupsjonsnivå på Transparency Internationals korrupsjonsindeks. Det er fortsatt sikrere og enklere å inngå kontrakter med private selskaper enn statseide selskaper og myndigheter, ikke minst for å redusere mulighetene for korrupsjon.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.