• EN
 • Logg inn
 • Import- og handelsforhold

  Importrestriksjoner
  Innførsel av varer til Bangladesh blir regulert i et 3-årlig importprogram (Import Policy Order - IPO). Alle importører må være resgistert hos (Ministry of Commerce) for å få et importsertifikat (Import Registration Certificate).

  For hver innførsel kreves det at importøren har en akkreditiv eller fullmakt. 

  Det er importrestriksjoner på følgende varer: radioaktive substanser, enkelte petroleumsprodukter, planter, enkelte insektsmidler, griser, egg, bestemte olje og gass produkter, mobiltelefoner og og annet kommunikasjonsutstyr samt våpen og ammunisjon.

  Legalisering og visering
  Ikke nødvendig.

  Forhåndsinspeksjon av varer
  Forhåndsinspeksjon kreves ikke. 

  Clean Report of Findings
  Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

  Juridisk system
  Basert på angloamerikansk rett.

  Leveringsbetingelse
  Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

  På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold bør man være forsiktig med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et fungerende nettverk for innfortolling og innlandstransport.

  Salg på C-betingelser ikke uvanlig. Salg på CIP- eller CIF-vilkår kan bli komplisert gitt at forsikring må tegnes i Bangladesh. Salg på D-vilkår kan være vanskelig da importør må være registert. 

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy in Dhaka
  Bay's Edgewater, 6th Floor, Plot 12
  North Avenue, Gulshan 2
  Dhaka 1212

  KONTAKT AMBASSADEN

  Bangladesh er et folkerikt land i rask utvikling, med en økonomisk vekst på over 6 % over det siste tiåret. Landet har en ung befolkning, voksende middelklasse, høy lesekyndighet og nær universell tilgang til skole. Interessen blant utenlandske selskaper er økende, også fra norsk næringsliv. 
   
  Bangladesh har et enormt behov for utenlandske investeringer, teknologiske løsninger og kompetanse innen energi (olje, gass, kull, solcellekraft) og infrastruktur. Myndighetene har ambisiøse planer for import av LNG, og har som mål at fornybar energi skal utgjøre 10 % av landets energimiks innen år 2020. Landet har en gryende IKT-sektor. 
   
  Landet scorer lavt på Verdensbankens Ease of Doing Business-indeks. Korrupsjon, et ugjennomsiktig regelverk, skiftende skatteregime og uformelle maktstrukturer er viktige årsaker. 

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.