Indo Norwegian matchmaking workshop on Clean Energy and Smart Grid

Informasjon

Oslo Akersgata 13 Påmeldingsfrist: 2019-05-19 00.00 Kontakt: Avanish Verma 21.05.2019 14.00.00 Europe/Oslo Indo Norwegian matchmaking workshop on Clean Energy and Smart Grid Akersgata 13 Avanish Verma avanish.verma@innovationnorway.no Legg til i kalender

Innovation Norway invites you to attend the Indo Norwegian Matchmaking workshop.

Innovation Norway invites Norwegian energy sector players for a half day B2B showcasing and matchmaking event at the Innovation Norway office in Oslo.

The participants can present their solutions to Indian companies and have a 10 minute presentation slot. Further it gives Norwegian players the opportunity to interact with Indian participants to:

  • Understand the Indian electric ecosystem from those operating in the system
  • Get insight into Regulatory and policy framework
  • Understand challenges and opportunities from market operators
  • Meet India’s largest business groups in renewable and explore collaboration
  • Present your solution directly to relevant stakeholders, kick-starting your great Indian Journey

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.