• EN
 • Logg inn
 • Visste du at ... ?

   Foto: Jon Tyson, Unsplash.
  Foto: Jon Tyson, Unsplash.

  ... den totale norske eksporten av varer og tjenester til USA var på 87 milliarder kroner i 2018?

  • Det er 6 prosent av all norsk eksport. Olje og gass utgjorde 10 milliarder kroner.
   USA er et av Norges aller største eksportmarkeder når man ser bort fra petroleum.
  • Eksporten av tjenester utgjorde i 2018 litt over 40 milliarder kroner.
   Det gjør USA til den største importøren av norskproduserte tjenester.
  • Fra 2011 til 2018, målt i norske kroner:
   • Total norsk eksport til USA steg med 27 prosent
   • Eksporten av tjenester er mer enn doblet, mens vareeksport utover olje og gass har steget med 15 prosent
   • Eksport av olje og gass er halvert
  • Siden 2015 har eksporten av fisk til USA økt kraftig, og utenom olje og gass er fisk Norges klart største eksportvaregruppe til USA.

  Utenom petroleum og fisk er vareeksporten til USA preget av industrivarer, til dels med svært høyt bearbeidingsnivå. Eksporten til de andre store norske eksportmarkedene preges i større grad av varer med lavere bearbeiding.

  Norske investeringer i USA - og motsatt:

  • Norske selskaper totalt 273 datterselskaper i USA i 2018.
   Disse hadde til sammen 22.000 ansatte, og en omsetning på 270 milliarder kroner. Norske investeringer i USA utgjorde samlet 370 milliarder kroner.
  • Amerikanske selskaper hadde investeringer i Norge for totalt 244 milliarder kroner, og det er klart mest av alle land.

  Kilde: Statistisk sentralbyrå.