• EN
 • Logg inn
 • Veiledning til brexit

   Pablo Martinez, Unsplash.
  Pablo Martinez, Unsplash.

  Alt fra bevegelsen av arbeidskraft til tollbestemmelser endres når Storbritannia ikke lenger er medlem av EU. Det finnes gode veiledere. 

  Regjeringen jobber aktivt med forholdet til Storbritannia, gjennom handelsavtaler, tilpasning av tollregler og så videre. Flere midlertidige avtaler er på plass, for å sikre at samarbeid med partnere og kunder i Storbritannia skal fungere godt også i overgangsperioden. Du finner utdypende informasjon om temaet på regjeringens brexit-side.

  Næringslivets hovedorganisasjon har tilgjengelig store mengder praktisk rettet informasjon for bedrifter som jobber mot Storbritannia som marked.

  Markedsmuligheter i Storbritannia

  Storbritannia er hardt rammet av koronapandemien. Samtidig setter krisen fart på digitaliseringen av samfunnet.

  Det britiske samfunnet gjenåpnet gradvis etter sommeren, men ble truffet av en ny smittebølge. Det førte til at myndighetene igjen satte inn kraftige smittebegrensende tiltak.

  Situasjonen kan endre seg raskt på ny, men likevel er det noen områder der det er klare muligheter for norske virksomheter som ønsker å satse i det britiske markedet.

  Digitalisering

  Leverandører av digitale hjelpemidler har hatt vekst de siste månedene, mens andre bedrifter har opplevd en krevende periode på grunn av at potensielle kunder har permittert ansatte og begrenset aktiviteten. Samtidig med et bortfall av nye kunder, har det vært mulig å få et tettere forhold til eksisterende kunder, sette søkelys på kompetanseutvikling og å legge et grunnlag for bredere aktivitet når økonomien tar seg opp igjen.
  Bedriftene virker jevnt over positive til det hurtige digitale skiftet og opplever at mye kan gjøres digitalt.

  IT og helse

  Pandemien har åpnet for nye initiativer innen IT og helse. Storbritannia ser økende etterspørsel etter nye løsninger som fasiliteter rask digitalisering. Det forventes blant annet at mange bedrifter vil fortsette å la ansatte benytte hjemmekontor på hel- eller deltid som en langvarig løsning.
  På helsesiden har blant annet norske medisiner blitt tatt inn i vaksinetesting ved britiske institusjoner.

  Sjømat

  Norske sjømatsaktører har opplevd vekst i dagligvaresegmentet, men mistet restaurantsegmentet fordi serviceindustrien har vært stengt i lange perioder. For sjømatnæringen avhenger mye av avtalene Norge og Storbritannia får på plass. Forhandlingene om en frihandelsavtale pågår fortsatt. Med økte kvoter på villfisk og økning i akvakultur vil det høyst sannsynlig være muligheter for videre vekst i Storbritannia. Og det vil alltid være plass til nye konkurransedyktige aktører.

  Reiseliv

  Storbritannia er et viktig marked for norsk reiseliv. Normalt ligger britiske turister på en femte eller sjette plass på lista over reisende til Norge. Næringen er hardt rammet av pandemien og det er sannsynlig at det vil ta lang tid før næringen er tilbake til normalen. Innovasjon Norges undersøkelser viser at 65 prosent av britene kan tenke seg å reise til Norge når situasjonen igjen tillater det.