• EN
 • Logg inn
 • Visste du at ... ?

   Andy Wang, Unsplash.
  Andy Wang, Unsplash.

  ... den britiske nasjonalretten fish & chips ofte består av norsk fisk?

  • Britene spiser 382 millioner porsjoner med fish & chips hvert år, det vil si seks porsjoner per innbygger. Til sammen bruker de om lag 13 milliarder kroner på disse måltidene, ifølge National Federation of Fish Friers.
  • Over hele Storbritannia finner du fish & chips-restauranter, 10 500 i alt. De bruker til sammen 30 prosent av all hvitfisk som selges i landet, og 10 prosent av alle potetene.
  • 62 prosent av fisken er torsk, 25 prosent er hyse, og nesten all fisken fryses på havet. 
   I tillegg til norsk fisk, kommer fisken fra trålere som tilhører Island, Russland og Færøyene.
  • Norge eksporterte fisk for drøyt 5,7 milliarder kroner til Storbritannia i 2019Fersk oppdrettslaks utgjorde litt over halvparten av antall tonn i 2019, i tillegg til betydelige mengder torsk og hyse. 
  • Storbritannia var vårt femte viktigste eksportmarked for fisk i 2019, etter Polen, Danmark, Frankrike og USA.  

   

  Kilder: 

  https://www.ssb.no/utenriksokonomi/artikler-og-publikasjoner/norges-handel-med-storbritannia-for-brexit  

  https://www.nfff.co.uk/pages/fish-and-chips