• EN
 • Logg inn
 • Eksport av grønn, maritim teknologi til Kina

  Norske selskaper vil eksportere batteridrevne ferger til Guangdong-provinsen i Kina.  Getty Images
  Norske selskaper vil eksportere batteridrevne ferger til Guangdong-provinsen i Kina. Getty Images

  Den maritime nasjonen Norge satser på eksport av grønn, maritim teknologi til Kina. 

  Satsingen inngår i Innovasjon Norges program for store eksportsatsinger, High Potential Opportunities (HPO). Målet med satsingen er å posisjonere norske leverandører på det kinesiske maritime markedet. Norske bedrifter skal bli foretrukne partnere og leverandører i konkrete prosjekter. 

  Store prosjekter 

  Norske maritime bedrifter har muligheter til å vinne store kontrakter når Kina skal bli karbonnøytralt, blant annet på disse områdene:  

  • Maritim bruk av batterier og i første rekke batteridrevne ferger i Hong Kong og Guangdong-provinsen. Ut fra ulike tilgjengelige rapporter, kan man anta at det er over 17 000 ferger og passasjerfartøyer i havnene og på elvene i Kina 
  • Spesialfartøy til utbygging og drift av havvind. Opp mot 4000 nye vindmøller skal etableres og totalt 7000 vindmøller vil måtte driftes om få år. 
  • Løsninger for bunkring av flytende naturgass i Shanghai og naboprovinser langs Yangtse-elven. 

  Kina har verdens største utslipp av klimagasser, men landet satser massivt på grønn omstilling. Kina har satt seg som mål å være karbonnøytrale i 2060.  

  Eksportsatsingen er særlig rettet mot det kinesiske hjemmemarkedet i kystnære områder og de innenlandske vannveiene som er verdens største maritime transportsystem. Det er også store markedsmuligheter i det tradisjonelle markedet der norske leverandører i hovedsak retter seg mot skip som bygges i Kina for å seile utenfor landet. 

  Målet er å vinne kontrakter for to milliarder kroner i løpet av de nærmeste årene.  

  Norske løsninger 

  Norsk maritim næring er godt posisjonert for å eksportere produkter og tjenester til Kina. Det gjelder hele verdikjeden, inkludert redere, verft, underleverandører og energiselskaper. Bransjen har i en årrekke ligget først i utviklingen av løsninger for å redusere utslippene av klimagasser, blant annet på grunn av et sterkt hjemmemarked. 

  De mest profilerte norske aktørene som er med på prosjektet i Kina er Ulstein, Brødrene Aa og Kongsberg Maritime med sine underleverandører. Jotun (maling og rengjøring av skip) og  Equinor (havvind) er også med på prosjektet. 

  Prosjektet for eksport av grønn skipsteknologi til Kina varer i seks år. (2021-2027) 

  Team Norway  

  HPO-prosjektene samler hele Norges virkemiddelapparat og andre medlemmer av Team Norway. Norske bedrifter får hjelp av Innovasjon Norges kontorer regionalt og internasjonalt, ambassadene, Eksportfinansiering Norge (Eksfin), NORWEP, handelskamre og andre partnere etter behov. 

  Team Norway støtter opp om dette initiativet gjennom den norske ambassaden i Beijing, generalkonsulatene i Shanghai og Guangzhou, Norwegian Business Association i Kina, Eksfin og Innovasjon Norge. De norske klyngene NCE Maritime CleanTech og GCE Blue Maritime er involvert. Det samme gjelder Innovasjon Norges regionkontorer i Møre og Romsdal, Vestland, Vestfold og Telemark, Oslo-Viken, samt bransjeeksperter på hovedkontoret.