• EN
 • Logg inn
 • Ta våre nye kurs om maritim eksport! 

   Ibrahim Boran/Unsplash 
  Ibrahim Boran/Unsplash 

  Våre medarbeidere i utlandet sitter tett på spennende muligheter for norske eksportbedrifter. I tre nylig publiserte kurs får du ferske analyser av maritim sektor i Kina, Frankrike og Japan. 

  Innovasjon Norges kompetansesenter kopler norske innovative løsninger til eksportmuligheter i utlandet. Ved å dele innsikt og analyser fra eksperter ved våre 18 kontorer over hele verden, gjør vi det lett å lære for norsk næringsliv. Ikke overraskende er avansert og bærekraftig teknologi gjengangeren når vi spør hvilke løsninger det er behov for i de ulike markedene. Ikke minst gjelder dette havnæringene, der Norges pionerstatus gjør oss til etterspurte partnere. I tre nylig publiserte kurs kan du lære mer om maritime eksportmuligheter i Kina, Frankrike og Japan. 

  Kina 

  I kurset «Maritime eksportmuligheter i Kina» presenterer Lin Song et sammendrag av markedstrender og muligheter i Kinas havbaserte næringer. Med en enorm maritim sektor er skiftet til grønn og bærekraftig teknologi et viktig steg i Kinas innsats for å redusere karbonutslipp. Løsninger for innenlands kyst- og elvetransport, som batteri- og hydrogendrevne båter og ferger, peker seg ut som segmenter der norsk teknologi har stort potensial. Kina satser også videre på vindkraft og fiskeoppdrett til havs – markeder der norske klynger og bedrifter allerede har tatt posisjoner. 

  Frankrike 

  I kurset «Grønn maritim og elvetransport i Frankrike» gir Eli Rognerud en presentasjon av teknologitrender, finansieringsmekanismer og anbudsprosesser i det franske markedet for sjø- og elvetransport. Frankrike har Europas største nettverk av farbare elver, men skipsflåten har behov for modernisering. For å imøtekomme et nasjonalt mål om avkarbonisering av transportsektoren innen 2050, planlegger flere franske byer og regioner en storstilt omstilling i de maritime næringene. For norske bedrifter betyr dette eksportmuligheter over hele verdikjeden, spesielt innen design, utstyr og servicetjenester. 

  Japan 

  I kurset «Bærekraftig maritim teknologi i Japan» forteller Michal Berg om markedsmulighetene som oppstår når Japan må adressere karbonutslipp, en aldrende kystflåte og bemanningsunderskudd i skipsfarten. Dette betyr satsing på digitalisering, grønn skipsfart og smarte havner. Norge og Japan har allerede inngått en samarbeidsavtale om kommersialisering av bærekraftig maritim teknologi, og Berg peker på flytende naturgass (LNG), elektrifisering av kystgående fartøy, teknologi for autonom skipsfart og havvind som områder der norske bedrifter kan hevde seg.