• EN
 • Logg inn
 • Lær om dine muligheter i EU 

  Ta et digitalt kurs om Horisont Europa. Shutterstock
  Ta et digitalt kurs om Horisont Europa.Shutterstock

  Innovasjon Norge tilbyr et helt nytt kurs for norske bedrifter som ønsker å løfte blikket mot EU og mulighetene som ligger utenfor Norges grenser. 

  Horisont Europa er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon for perioden 2021–2027. Det første kurset handler om pilar 3 (Innovativt Europa). 

  Kurset fokuserer spesielt på EIC Accelerator som er European Innovation Council‘s (EIC) største program som er rettet mot oppstartsselskaper og små og mellomstore bedrifter. 

  Det digitale kurset skal bidra til å gi bedrifter med banebrytende innovasjoner kunnskap om finansieringsmuligheter og vil gjøre dem bedre i stand til å navigere i EU-systemetDeltakerne skal få en en bedre forståelse av hva EU ser etter. 

  Videre ønsker vi at kurset skal bidra til kompetanseløft ikke bare hos Innovasjon Norges kunder, men også hos økosystemet rundt Innovasjon Norge,som for eksempel klynger, næringshager og kommuner. Denne kompetansen er nyttig for hele økosystemet, og kan bidra til å gi god opplæring til de som selv driver med bedriftsrådgvining og veiledning. 

  Klikk her for å få melde deg på det første kurset! Kurset er gratis.