• EN
 • Logg inn
 • Visste du at...

  Leder av teamet heter Inger Midtkandal.
  Leder av teamet heter Inger Midtkandal.

  ...Innovasjon Norge og Forskningsrådet har et felles EU-team?

  Fra 2021 er EUs rammeprogram for forsking og innovasjon – Horisont Europa – en realitet. Innovasjon og kommersialisering har blitt en tydeligere og viktigere del av rammeprogrammet, og det er et uttrykt mål fra norsk side å sikre en størst og bredest mulig deltakelse fra næringslivet, forskningsmiljøer og andre norske aktører i programmet. Det er avgjørende at disse ser og utnytter mulighetene som ligger i deltakelsen, og får den hjelp og veiledning de har behov for.  

  På denne bakgrunn har Innovasjon Norge og Forskningsrådet  lagt opp til en tett arbeids- og ansvarsdeling i oppfølgingen av Horisont Europa i Norge. For å legge til rette for et best mulig samarbeidet er det nå etablert et felles EU-team koordinerer de oppgavene som Innovasjon Norge og Forskningsrådet skal gjøre i felleskap.  Leder av teamet heter Inger Midtkandal. Hun har  bred erfaring fra EU og internasjonalt arbeid i begge organisasjonene. 

  Målet med teamet er å bli bedre sammen, til beste for norske aktører. En sentral oppgave for teamet blir å sikre en enhetlig kundefront om hele bredden av Horisont Europa, inkludert markedsføring og kommunikasjon. Det er også viktig å etablere et godt samspill med det øvrige virkemiddelapparatet om Horisont Europa. Teamet skal også bidra til å koordinere policy og innspill til departementer og EU-kommisjonen knyttet til norske interesser i programmet.