• EN
 • Logg inn
 • Visste du at ... ?

  … navnet «hydrogen» har gresk opprinnelse, hvor «hydro» betyr vann, og «gen» betyr skapelse?

  Den franske vitenskapsmannen Antoine Lavoisier navnga grunnstoffet i 1783.

  … hydrogen i ren form er så lett at det etter hvert forsvinner fra atmosfæren og ut i verdensrommet

  … hydrogen utgjør 73 prosent av solen. Helium, som er det nest enkleste grunnstoffet, utgjør 25 prosent

  … av alle atomene i universet er det beregnet at 90 prosent er hydrogenatomer

  … fra 1700-taller til rundt år 1960 het hydrogen «Vannstoff» på norsk. Ordet fikk vi fra tysk, der grunnstoffet fortsatt heter «Wasserstoff». Uttrykket vannstoff er fortsatt i bruk blant frisører, men de referer da til hydrogenperoksid heller enn hydrogen. 

  … ved normalt trykk har hydrogen gassform ved temperatur over 33°Kelvin eller minus 240°C. Hydrogen kan ved svært høyt trykk ha fast form, såkalt metallisk hydrogen. Det antas at det er metallisk hydrogen i kjernen av store gassplaneter som Saturn og Jupiter. 

  … over 35 000 hydrogendrevne gaffeltrucker er nå i bruk i USA. 

  … verdens første hydrogentog ble satt i drift i 2018 og går mellom byene Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervoerde and Buxtehude i Nord-Tyskland, en strekning som tradisjonelt har blitt kjørt med dieseltog.