• EN
 • Logg inn
 • Lær om eksportmuligheter i Tyskland

   Video Media Studio Europe / Shutterstock 
  Video Media Studio Europe / Shutterstock 

  Det tyske landbruket ser etter nye løsninger for digital drift og dokumentasjon, energieffektivitet og reduserte utslipp. De trenger roboter og automatisering.

  Et behov for innovasjon betyr at tyske produsenter og landbruksorganisasjoner er ekstra åpne for samarbeid omforskning og utvikling. Norske bedrifter kan dra nytte av mulighetene som åpner seg i dette markedet.

  Om lag halvparten av Tysklands landareal brukes til landbruk, men næringen utfordres nå fra flere kanter. I likhet med i mange andre land blir det stadig færre store gårder i Tyskland.  Sysselsettingen i landbruket er fallende, og det blir stadig vanskeligere å få tak i nødvendige sesongarbeidere. Samtidig blir kravene om mindre bruk av kunstgjødsel og plantevernmidler stadig sterkere, mens etterspørselen etter bærekraftig produsert mat øker. Landbruket må derfor bli mer bærekraftig samtidig som produksjonsmengden opprettholdes – eller aller helst økes.

  På Kompetansesenteret kan du få en markedsintroduksjon til Tyskland. Landbruksteknologi er et av flere temaer.