• EN
 • Logg inn
 • Lær om eksportmuligheter i Frankrike

   Shutterstock 
  Shutterstock 

  Det franske landbruket har behov for nye teknologiske løsninger for å løse utfordringer knyttet til bærekraft, matsikkerhet og effektivitet i produksjonen.

  Det franske landbruket må fornye seg for å forbli konkurransedyktig og bærekraftig. Nye teknologiske løsninger kommer til å spille en stor rolle i denne omstillingen. Sektoren må ta grep for å opprettholde tilførselen av arbeidskraft, og det søkes etter gode løsninger for å gjøre landbruket mindre fysisk strevsomt for at yrket fortsatt skal fremstå attraktivt for yngre generasjoner.

  Morgendagens franske landbruk må også ta stilling til økologiske begrensninger når det gjelder effektene av global oppvarming og reduksjonen i tilgjengelig dyrkbar mark, samtidig som matbehovet vil øke. Frankrike har et yrende startup-miljø, og oppstartsselskaper innenfor landbruksteknologi arbeider aktivt med å løse disse utfordringene. Det er gode markedsmuligheter for norske bedrifter som ønsker å bidra med teknologiske løsninger som kan fremme utviklingen av en grønnere og mer konkurransedyktig landbrukssektor i Frankrike.

  På Kompetansesenteret kan du få en markedsintroduksjon til Frankrike. Landbruksteknologi er et av flere temaer.