• EN
 • Logg inn
 • Lær om eksportmuligheter i Sverige

   Dedov /Shutterstock 
  Dedov /Shutterstock 

  Sverige har en «matstrategi» med mål om bærekraftig, selvforsynt matproduksjon. Denne kan gi muligheter for norske bedrifter.

  Likt som Norge, prioriterer Sverige biologisk mangfold og bærekraftig utvikling i hele landet. Etter pandemien ble det spesielt tydelig hvor avhengig en er av tilgang til en høy grad av selvforsynt matproduksjon.

  Siden industrien er utfordret av lav avkastning og manglende arbeidskraft, er det mange muligheter for å bruke teknologi til å øke produktivitet og effektivitet. Dette vil også gi bøndene mer tid til å ta seg av andre gjøremål, som kan gjøre industrien mer attraktiv å jobbe i.

  Den første svenske «matstrategien» ble lansert i 2017 og gjelder til 2030. I denne strategien disponerer det svenske Jordbruksvernet 100 millioner svenske kroner til regionale tiltak som jobber med å effektivisere jordbruk. Et spenstig eksempel fra Sverige er at de i oktober 2020 ble med en rekke land som tillater salg av enkelte spiselige insektarter. Dette åpner for mange muligheter for å finne nye proteinkilder som tidligere ikke har blitt brukt i mat.

  På Kompetansesenteret kan du få en markedsintroduksjon til Sverige. Landbruksteknologi er et av flere temaer.