• EN
 • Logg inn
 • En annen måte å hjelpe selskaper inn i et marked på

   Nordic Innovation House Singapore.
  Nordic Innovation House Singapore.

  Nordic Innovation House i Singapore er en ny mate å bistå selskaper inn i markedet på, og et nordisk samarbeid som er synlig.

  Nordic Innovation House (NIH) ble etablert i Singapore høsten 2018. Det er et samarbeid mellom Sverige, Finland, Island og Norge. Det er de ulike landenes organisasjoner som har i oppgave å utvikle næringslivet og drive eksportfremmende tiltak som sitter i styringsgruppen – Business Sweden, Innovasjon Norge, Promote Iceland og handelsseksjonen ved den finske ambassaden. I tillegg er ambassadene med i en rådgivende funksjon.

  Fra Silicon Valley til resten av verden

  Det første Nordic Innovation House ble etablert i Silicon Valley i 2014. I dag er det fem slike på ulike steder i verden, to i USA og tre i Asia. Huset i Singapore åpnet i 2018, det samme gjorde NIH i Hong Kong, mens Nordic Innovation House i Tokyo åpnet tidligere i år. Nordic Innovation støtter NIH med inntil 50 prosent over en tre års periode. Singapore er et viktig sentrum for nordiske selskaper, og NIH skal spesielt arbeide for å tiltrekke seg start up-selskaper eller vekstbedrifter som kan skalere og satse internasjonalt. I Singapore legger de spesielt vekt på smarte byer, helseteknologi og bærekraftige løsninger.

  En plattform for videre satsing

  Nordic Innovation House har som hovedmål å bistå nordiske oppstarts- og vekstselskaper innen forskjellige teknologisektorer, eksempelvis smarte byer, helseteknologi og finansteknologi. NIH er en landingsplattform med mulighet for å leie kontorplass, samt få råd om etablering og mentoring. I tillegg organiseres det skreddersydde market entry-programmer. I 2020 har NIH i Singapore satset spesielt på to virtuelle programmer med møter og pitching innen helseteknologi og smarte byer.

  Medlemmene i Singapore er gjerne selskaper som har bygget et vellykket produkt eller tjeneste i hjemmemarkedet, og som nå er på utkikk etter å skalere og vokse i Singapore og regionen Sørøst-Asia.