• EN
 • Logg inn
 • Singapore er viktig for eksport av tjenester

   David Kubovsky, Unsplash.
  David Kubovsky, Unsplash.

  Norsk eksport til Singapore var i 2019 verdt 11,2 milliarder kroner. Det utgjorde i underkant av 1 prosent av samlet norsk eksport og gjorde Singapore til Norges 17. viktigste eksportmarked.

  Eksporten økte med 16 prosent fra 2018, men er lavere enn den var i noen av årene mellom 2011 og 2017.

   

  Utvikling i norsk eksport til Singapore. Årlig endring i prosent. 2011 – 2019. Kilder: SSB og Innovasjon Norge.
  Utvikling i norsk eksport til Singapore. Årlig endring i prosent. 2011 – 2019. Kilder: SSB og Innovasjon Norge.

   

  Spesielt innen tjenesteeksport er Singapore et viktig marked for Norge, mye grunnet at Singapore er et av de største maritime tyngdepunktene i verden. Tjenesteeksporten på 5,1 milliarder gjorde Singapore til Norges 12. viktigste marked for tjenesteeksport i 2019. Tjenesteeksporten økte med 8 prosent mellom 2018 og 2019, men er redusert med en tredel fra toppåret 2015. SSB publiserer ikke detaljerte data om tjenesteeksport til Singapore.

  Vareeksporten økte, men er betydelig lavere enn før

  Vareeksporten utenom olje og gass økte med 12 prosent, eller med 400 millioner kroner mellom 2018 og 2019, men er nesten halvert siden 2014.  De viktigste norske eksportvaregruppene til Singapore i 2019 var:

  • Olje (1,6 milliarder)
  • Andre industrimaskiner som kraner og pumper (895 millioner)
  • Fisk, krepsdyr, bløtdyr (657 millioner)
  • Elektriske maskiner og apparater (524 millioner)
  • Transportmidler utenom biler (519 millioner)
  • Vitenskapelige og tekniske instrument (446 millioner)

   

  Norges viktigste vareeksportgrupper til Singapore. 2007 – 2019. Kilder: SSB og Innovasjon Norge.
  Norges viktigste vareeksportgrupper til Singapore. 2007 – 2019. Kilder: SSB og Innovasjon Norge.

   

  Mange av Norges største eksportprodukter til Singapore ser store svingninger fra år til år. Som det går fram av grafen over, gjelder dette spesielt olje, transportmidler, maskiner, medisiner og kjemiske produkter.

  Singapore er et nav for norske bedrifter i Sørøst-Asia. Det er registrert 104 norske datterselskaper i landet, og disse hadde 33 milliarder kroner i omsetning i 2018. Norske bedrifter investerer også betydelig i Singapore. I 2018 var verdien av norske investeringer i Singapore 103 milliarder kroner, en liten nedgang fra årene før. Singaporske investeringer i Norge var samtidig på 10,6 milliarder kroner.

  Effektene av koronapandemien

  Hittil i år har verdien av vareeksporten til Singapore falt med 13,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er stort sett grunnet et stort fall i verdien av oljeeksport og i noe mindre grad et fall i fiskeeksport. Utenom olje har eksporten bare falt i verdi med 2,6 prosent på tross av koronakrisen, utenom olje og fisk er den på omtrent samme nivå som samme periode i fjor.

  IMF forventer en sammentrekning av den singaporske økonomien på 6 prosent i 2020, mens OECD forventer en nedgang på 5,5 prosent. Begge forventer en gjenhenting på 5 prosent i 2021. Dette er betydelig mindre alvorlige prognoser enn de fleste andre industrialiserte økonomier, men en større nedgang enn fremvoksende økonomier i Asia og en annen avansert asiatisk økonomi som Sør-Korea.

  Norges markedsandel er størst innen fisk

  Beregninger Innovasjon Norge har gjort basert på tall fra Verdensbanken, viser at Norges andel av Singapores fiskeimport er hele 16 prosent. Dette er mer enn en dobling av markedsandelen fra 2007, og den har holdt seg stabil siden 2013. Det har også vært betydelig vekst i markedsandelen innen ikke-organiske kjemiske elementer og pumper for flytende materiale. Markedsandelen innen skip og båter svinger mye fra år til år. Dette er fordi det er få årlige leveranser, og en enkelt bestilling kan være av enorm verdi.

   

  Norges største markedsandeler i Singapore. Prosent. 2007 – 2018. Kilder: Verdensbanken og Innovasjon Norge.
  Norges største markedsandeler i Singapore. Prosent. 2007 – 2018. Kilder: Verdensbanken og Innovasjon Norge.