• EN
 • Logg inn
 • Akademisk samarbeid om tunnelteknologi

   Unsplash.
  Unsplash.

  Samarbeid mellom universiteter på tvers av landegrenser er viktig for å bringe norsk kunnskap, erfaring og metoder inn i nye markeder.

  Samabeid mellom universiteter er også viktig for vår læring og forståelse av nye markeders behov og mekanismer.

  SINTEF har i samarbeid med NTNU etablert Geminisenteret som har som mål å etablere en Master of Science-grad og et nasjonal senter innen tunnelteknologi. Dette samarbeidet er unikt i verdenssammenheng og skal gi et bredere og større fagmiljø, som styrker nasjonal og internasjonal satsning og tilrettelegging for samarbeid med universiteter i nye markeder. På den måten skal det fremme norske konkurransefortrinn innen tunnelbygging.

  Bransjen og fagmiljøet har lenge hatt et behov for et fellesskap der vi kan utvikle fag, prosjekter og forskning knyttet til fremtidens bruk av undergrunnen gjennom tunnelteknologi. Geminisenteret skal legge til rette for samarbeid, utvikling av ideer og fremtidens tunnelteknologi. Gjennom et internasjonalt nettverk og utveksling av læring, kan norske leverandører få hjelp inn i nye markeder.