• EN
 • Logg inn
 • Grip de virkelig store eksportmulighetene!

  Eli Wærum Rognerud leder Innovasjon Norges program for store eksportsatsinger. BI
  Eli Wærum Rognerud leder Innovasjon Norges program for store eksportsatsinger.BI

  Tunnelteknologi er et av de seks første prosjektene i Innovasjon Norges program for store eksportsatsinger.

  Programmet skal hjelpe norske bedrifter med å ta store, kommersielle kontrakter i internasjonale markeder gjennom flerårig bistand.

  Alle prosjektene er etterspørselsdrevet. Det vil si at Innovasjon Norges internasjonale kontorer – eller andre – identifiserer en etterspørsel og helt konkrete muligheter for norske aktører i internasjonale markeder. Hvert prosjekt skal kunne lede til kontrakter eller salg til en verdi av minst 500 millioner kroner.

  Samler aktørene

  Det viktigste grepet er å samle aktørene om noen konkrete, kommersielle mål. Programmet krever koordinert innsats både fra næringslivet og fra aktørene som skal bistå.

  - Vi er sterkere når vi går i flokk. Nasjonale merkevarer og nettverk tar år å bygge opp, og krever tilstedeværelse i markedet over tid. Dette er dessuten fellesgoder som – når de vel er på plass - kommer flere bedrifter til gode. Vi bidrar derfor til å bygge koalisjoner av bedrifter som sammen er godt posisjonert for å gripe de virkelig store eksportmulighetene, sier Eli Wærum Rognerud, leder av Innovasjon Norges program for store eksportsatsinger.

  Noen prosjekter har fem-seks bedrifter samlet under en formell avtale, andre er sammensatt av bredere konstellasjoner, som havvind-satsingen i Europa og USA.

  Seks prosjekter

  Hvert prosjekt i programmet High Potential Opportunities (HPO) løper i inntil seks år. Følgende seks prosjekter er i gang:

  • Havvind i Europa
  • Havvind i USA (østkysten)
  • Grønn skipsteknologi i Kina
  • Forsvarsteknologi i USA
  • Tunneler i Chile
  • Sirkulærøkonomi i Singapore/ Sørøst-Asia

  I tillegg er det prosjekter under utvikling på Hydrogen i Tyskland og Helseteknologi i USA

  - Tunnelprosjektet i Chile illustrerer godt hvordan vi jobber med HPO. Prosjektet går etter konkrete utlysninger på infrastruktur i Chile, og er initiert av næringen selv via tunnelklyngen Norwegian Tunnelling Network, forklarer Rognerud.

  Team Norway

  I HPO-prosjektene mobiliserer Innovasjon Norges internasjonale kontorer, EU-teamet og finansieringstjenestene, men også ambassadene, Eksportfinans Norge og andre partnere som Norwep og handelskammer etter behov.

  Team Norway bidrar med en skreddersydd pakke av tjenester, basert på mulighetene i markedet og næringslivets behov. Aktivitetene spenner fra politisk dialog, finansiering, nettverksbygging og markedsføring, til individuell rådgivning av enkeltbedrifter i markedene. Det er en forutsetning at bedriftene selv etterspør bistand fra Team Norway, og at bedriftene er med på å definere og finansiere aktivitetene i prosjektet.

  Les mer om hva som er et HPO-prosjekt på innovasjonnorge.no.