• EN
 • Logg inn
 • Ny eksportrekord

   Getty Images.
  Getty Images.

  I august ble det igjen satt eksportrekord for norske varer i en enkeltmåned noensinne.

  Det er den tredje måneden i år rekorden at ble slått. Vareeksporten økte med over åtte milliarder kroner fra juli, da forrige rekord ble satt. I august eksporterte Norge varer for 115,7 milliarder kroner.

  Høye gasspriser var den desidert viktigste grunnen til økningen i norsk eksportverdi i august. Bare på de siste seks månedene har prisen på europeisk naturgass tredoblet seg. Siden oljeeksporten også var høy, var august en god eksportmåned. Også fastlandseksporten drar opp norsk eksport, og var på sitt tredje høyeste noensinne i august, hjulpet av blant annet metaller og fisk.

  2021 har som helhet så langt vært et godt eksportår for Norge. Samlet eksport i første og andre kvartal 2021 var 686 milliarder kroner, det vil si en økning på 25 prosent sammenlignet samme periode i 2020. Andre kvartal 2020 var svært preget av pandemien.

  Norsk eksport klarte seg godt gjennom pandemien

  Dette er en ny bekreftelse på at norsk økonomi har klart seg godt gjennom pandemien, faktisk bedre enn de fleste økonomier. For eksempel falt dollarverdien av norsk eksport kun med 0,5 prosent i 2020, sammenlignet med en nedgang på 5 prosent for Sverige, 8 prosent for Danmark og 16 prosent for Storbritannia, etter beregninger gjort av OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling). Volumet av norsk vareeksport falt med under én prosent i 2020, ifølge IMF (The International Monetary Fund). OECD forventer at norsk eksport vil øke med 2,3 prosent gjennom 2021, og med nye 4,2 prosent i 2022.

  Svekkelsen av kronekursen i løpet av 2020 ga drahjelp til norsk eksport, og er en viktig grunn til at dollarverdien holdt seg oppe. Men selv etter å ha justert for svakere kronekurs, er det en del tradisjonelt viktige eksportartikler som klarte seg svært bra gjennom 2020. Sjømateksporten endte på omtrent samme nivå som i 2019, på tross av pandemien. 2020 var dermed det nest beste året for norsk sjømateksport i historien. En stor grunn til dette var at sjømatsbransjen var rask til å tilpasse seg en situasjon der den ikke lenger kunne selge fersk fisk til restauranter rundt om i verden, og økte salget av fryst fisk til husholdninger. De store eksportvarene metaller og kjemiske produkter holdt seg også oppe gjennom pandemien. Norske eksportører av IKT-tjenester så også behovet som oppsto i forbindelse med nedstengning, og økte eksporten i 2020.