• EN
 • Logg inn
 • Visste du at ... 

   Unsplash
  Unsplash

  ... to av tre kunder i Innovasjon Norge forventer økt eksport? 

  Hele 69 prosent av de 2 615 Innovasjon Norge-kundene som svarte på kundeeffektundersøkelsen i 2020 sier at de forventer økt eksport som følge av den utviklingsprosessen de er inne i.  

  Andelen med positive forventninger til egen eksport har økt med 10 prosentpoeng fra 2018 til 2020.  

  Kundeeffektundersøkelsen er en undersøkelse vi gjør én gang i året. Det er en spørreundersøkelse til alle som benytter Innovasjon Norges tilbud. For tiden er det Oxford Research AS som gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra oss. 

  Innovasjon Norge hjelper norske bedrifter med eksport, enten bedriftene skal inn på et nytt marked for første gang, eller de skal utvide en internasjonal satsing. Les mer om våre eksporttjenester og -programmer på innovasjonnorge.no.