• EN
 • Logg inn
 • Havvind kan bli stort i USA

   Foto: Unsplash
  Foto: Unsplash

  Flere delstater har mål om å øke produksjonen av havvindkraft betydelig de neste årene.

  I 2020 var samlet amerikansk kraftproduksjon om lag 4.000 terawattimer (TWh), eller 25 ganger så mye som Norge produserte. Av dette stod gasskraft for 40 prosent og kullkraft for 20 prosent. Kjernekraft utgjorde 20 prosent, mens vindkraft stod for 8 prosent. Vannkraft utgjorde 7 prosent, og solkraft 2 prosent. Samlet maksimal effekt i kraftproduksjonen er om lag 1,2 millioner megawatt (MW).

  Den nye amerikanske regjeringen har høyere ambisjoner for kutt i klimagassutslippene sine enn den forrige. I midten av april annonserte Joe Biden et mål om å redusere utslippene med 50 prosent fra 2005-nivået innen 2030. På grunn av utbygging av gass-, sol- og vindkraft, og redusert kullkraft har USA redusert utslippene med 17 prosent fra 2005. Så det gjenstår mye.

  Dermed blir det antagelig behov for en storstilt utbygging av utslippsfri kraftproduksjon også i årene fremover. En av kraftkildene som blir videreutviklet blir antagelig vindkraft, både til lands og til havs, såkalt havvind.

  Foreløpig eksisterer bare to små pilot-prosjekter på østkysten, med til sammen sju vindmøller. En stor havvindmølle gir en effekt på 12-15 MW. Flere delstater har mål om å øke produksjonen av havvindkraft betydelig de neste årene. Disse målene er ofte satt i samarbeid mellom delstater. Blant annet har sju stater på østkysten mål om å bygge havvind tilsvarende 29.000 MW innen 2035, og det er allerede planlagte prosjekter tilsvarende 9000 MW.

  New York har de mest omfattende målene, med en ambisjon om å bygge havvind tilsvarende 9000 MW innen 2035. Dette tilsvarer i tilfelle om lag halvparten av kapasiteten til gasskraftverkene i delstaten i dag. I tillegg anslås at kraftselskaper vil bygge landvindkapasitet i New York på 10-15.000 MW innen 2030. Delstaten har lite vindkraft i dag. Equinor er involvert i prosjekter på til sammen over 2000 MW.

  New Jersey har et mål om å ha en havvindkapasitet på 7500 MW innen 2035. Heller ikke denne delstaten har noe vindkraft å snakke om i dag.

  I Maine står vindkraft allerede over for 20 prosent av elektrisitetsproduksjonen. Forskere ved universitetet i Maine forsket på havvind i mange år, og delstaten har uttalte ambisjoner om å utvikle en havvindsnæring. Delstaten har ikke fastsatt en bestemt målsetning om en bestemt kapasitet havvind.

  California har heller ikke noe slikt mål, men lobby-grupper jobber for at et slikt mål skal komme på plass. Det snakkes om 10.000 MW innen 2040. California har en god del vindkraft på land i dag.

  Prosjektene skal til dels finansieres av delstatenes myndigheter, og delstatene har ofte et ønske om at disse subsidiene skal føre til lokal aktivitet og sysselsetting.

  Kurs om havvind i USA

  Kurset gir en introduksjon til det amerikanske havvindmarkedet og aktuelle muligheter for norske selskaper.

  Rapporten som er grunnlaget for kurset er levert av Norwep and Generalkonsulatet i New York, og beskriver markedstrender og regionale karakteristikker innen havvind på Østkysten og Vestkysten av USA. Rapporten gir også en grundig innføring i den amerikanske leverandørkjeden og tydeliggjør hvor mulighetene ligger for norske utviklere og leverandører.