• EN
 • Logg inn
 • Et sterkt Team Norway gir gjennomslag for havvind

  Hywind Scotland. Øyvind Gravås, Equinor
  Hywind Scotland.Øyvind Gravås, Equinor

  Ambassader, Innovasjon Norge, NORWEP, GIEK, Eksportkreditt, handelskamre og klynger jobber alle for å sikre norske bedrifter oppdrag i utlandet. Det er mange virkemiddelaktører, og de samarbeider tett i Team Norway om å promotere norsk havvind.

  I Frankrike har Team Norway felles energistrategi og ressurs-samarbeid.

  - Team Norway er ganske enkelt navnet på gruppen av aktører som skal fremme norske næringsinteresser i utlandet. Ambassaden har det overordnede ansvaret for koordineringen, og i Frankrike arbeider ambassaden tett med Innovasjon Norge, Sjømatrådet, Fransk-Norsk Handelskammer og NORWEP, forklarer Oda Sletnes, Norges ambassadør i Paris.

  Felles satsing på energi og havvind

  Energi har de siste årene blitt et prioritert satsingsområde for Team Norway i Frankrike. På våren 2020 koordinerte Innovasjon Norge utarbeidelsen av en felles strategi for næringsfremme på energi-området. Den dekker ikke hele det fransk-norske energisamarbeidet, men tema og aktiviteter hvor Team Norway har felles agenda, konkrete prosjekter og kan utgjøre en forskjell for norsk næringsliv. Havvind, hydrogen og karbonfangst, -utnyttelse og -lagring er prioriterte satsinger i Frankrike, og havvind-klyngen og Norsk Industri er også med i samarbeidet.

  - Frankrike er et av de raskest voksende markene for havvind i Europa, og vi ser store muligheter for norsk industri, både utbyggere og underleverandører. Det krever ikke minst et tett samarbeid for å posisjonere seg for et langt løp. Industriutvikling og energipolitikk er nært knyttet sammen i Frankrike, og det viktig å koordinere innsatsen mellom de ulike aktørene i Team Norway. Det må bygges nettverk, det er lange prosesser, og tilstedeværelse er avgjørende for å forstå rammebetingelse og etablere kontakter, sier Eli Wærum Rognerud, energirådgiver og eksportansvarlig ved Innovasjon Norges Paris-kontor.

  Du kan lese energistrategien her.

  Samarbeid gir gjennomslag

  Ambassaden og Innovasjon Norge er begge til stede i Paris. I tillegg har NORWEP og Innovasjon Norge rekruttert en felles, fransk energispesialist for å bistå norske selskaper i det franske markedet. Ambassaden prioriterer også å bruke sine ressurser på Team Norway-satsingen på energi. En overordnet strategi bidrar til felles prioriteringer og aktiviteter fra alle aktørene. 

   

  Oda Sletnes, Norges ambassadør til Frankrike.
  Oda Sletnes, Norges ambassadør til Frankrike.

  - Et sterkt og vel-koordinert Team Norway gir ganske enkelt mer gjennomslag. I et land som Frankrike er vi for små til å jobbe hver for oss. I den norske debatten får man av og til inntrykk av uklare roller og posisjonering, men her har vi funnet praktiske løsninger sammen, sier Sletnes. Dette er vinn-vinn for norske bedrifter.

  - Vi har et felles mål om å bidra til verdiskapningen i Norge gjennom eksport, og ser at vi i utfyller hverandre i jobben vi gjør for næringslivet. Ambassaden tilrettelegger for den politiske energidialogen, for å gjøre franske myndigheter bedre kjent med Norge. Innovasjon Norge er på bakken, følger markedet og har en rikholdig verktøykasse med finansiering og rådgivning for å bistå enkeltbedrifter som satser internasjonalt. NORWEP sitter tettest på den norske næringen, og er avgjørende i arbeidet med å mobilisere bedrifter på norsk side, i samarbeid klyngene. Vi har mange navn og litt ulike roller hjemme – men ute er vi alle Team Norway og arbeider for Norge, understreker Sletnes.