• EN
 • Logg inn
 • Bærekraft i Norge under koronakrisen

  Foto: Getty Images
  Foto: Getty Images

  Innovasjon Norge satte i gang forskning på «innovasjon i krisetid» sammen med NTNU, Nord universitet og Universitetet i Stavanger allerede 11. mars 2020, dagen før Norge stengte ned. Her er noe av det forskerne har funnet ut om bærekraftige prosjekter. 

  Studier viser at på et overordnet nivå ønsket bedriftene å «bruke» krisen til å sette fart på det grønne skiftet da anså at dette ville være avgjørende for konkurranseevnen på lengre sikt. Samtidig så forskningen at selv om bedriftene hadde et strategisk søkelys på bærekraft, ble prosjektene satt på vent i perioden da det ble viktigere å sikre likviditet. Som følge ble de fleste bærekraftige innovasjonsprosjekter forsinket. I 2021 viser resultatene at bærekraftige forretningsmodeller generelt har fått et tilbakeslag under krisen. 

  På den annen side viser forskningsresultatene at krisen har aktualisert og satt bærekraft på agendaen hos ledere og styrer, både i nye og etablerte bedrifter. Lederne har blitt mer strategisk orientert mot bærekraft. Mange har hatt mer tid til å tenke utvikling.  

  Videre viser kvantitative funn at en del bedrifter som fokuserte på bærekraft, har forsterket sitt fokus gjennom krisa, men kanskje mer interessant er at de som ikke satset på bærekraft før koronapandemien i mye større grad gjør det nå. Selv om det generelle nivået har gått noe ned, har krisen i alle fall vært med på å løfte de som før krisen gjorde minst. 

  EU, USA og Asia har satt av kolossale summer til bærekraftige prosjekter som representerer store eksportmuligheter for norsk næringsliv. Tempoet har økt kraftig under korona på grunn av store krisepakker.  

  Innovasjon Norge oppfordrer norske bedrifter til å utnytte det momentet som er skapt det siste året. 

  Om lag 58 prosent av midlene fra Innovasjon Norge som er innvilget i 2021 (per medio mai 2021) går til prosjekter med forventet miljøeffekt mot 50 prosent på samme tid i 2020.  I Innovasjon Norges finansieringsportefølje som sorterer inn under Innovasjonsoppdraget ser vi spesielt en økning i andelen innvilget prosjekter som forventer positiv miljøeffekt innenfor næringskategori C- Industri.  Per mai 2021 ligger andelen på 76 prosent mot 60 prosent i 2020. 

  Les mer i kunnskapsgrunnlaget til Innovasjonstalen 2021, rapporten "Koronakrisens påvirkning på næringslivet".