• EN
  • Logg inn
  • Dagens tall: 22 

    Andelene prosjekter med innovasjonshøyde på nasjonalt og internasjonalt nivå økte med 22 prosent under koronakrisen.

    I utgangspunktet skulle man tro at innovasjonsaktivitetene gikk ned i en krise. Det er ikke tilfelle i denne krisen. Tvert imot opplevede Innovasjon Norge en økende andel innovative prosjekter. Andelene prosjekter med innovasjonshøyde på nasjonalt og internasjonalt nivå økte med 22 prosent i 2020.

    Innovasjonshøyde på internasjonalt nivå betyr at prosjektene er nyskapende eller har en nyhetsgrad sammenlignet med beste tilgjengelige løsning i markedet internasjonalt.