• EN
 • Logg inn
 • Digital Europe Programme (DIGITAL)

   Unsplash
  Unsplash

  Digital Europe Programme (DIGITAL) 2021-2027 er EUs investerings- og kapasitetsbyggingsprogram for digital omstilling og bruk av innovative digitale teknologier i offentlig sektor og næringsliv. Programmet skal bidra til å løse Europas utfordringer knyttet til digitalisering, og EU ønsker å investere i fellesløsninger og infrastruktur som ingen europeiske land har anledning til å investere i alene.

  Hva betyr dette for norske bedrifter?

  Norske konsortier bestående av representanter fra næringsliv, akademia, institutter og katapultsentre med flere kan søke om å få status som European Digital Innovation Hub og Test and Experimentation Facilities. Norske bedrifter kan ta i bruk disse sentrene for tilgang til ekspertise og testfasliliteter.

  • European Digital Innovation Hubs – gir bedrifter tilgang til ekspertise og testfasiliteter

  Rundt 200 European Digital Innovation Hubs (EDIH) skal opprettes, flere av disse i Norge. Disse skal bistå bedrifter og offentlig sektor på digitalisering. Sentrene skal stimulere små og mellomstore bedrifter og offentlig sektor til økt bruk av digitale løsninger, særlig innen kunstig intelligens, tungregning (High Performance Computing) og cybersikkerhet.

  Bedrifter blir dermed brukere av sentrene, og får gjennom dem tilgang på blant annet teknologisk ekspertise, testfasiliteter og forretningsutviklingsekspertise.

  EDIH-utlysningen blir den første utlysningen i DIGITAL og er forventet senhøsten 2021. EDIH-sentrene skal være i virksomhet i løpet av 2022.

  • Test and Experimentation Facilities (TEF) - samler Europas ypperste ekspert - og testmiljøer

  Gjennom Test and Experimentation Faclilities (TEF’er) skal Europas ypperste ekspert- og testmiljøer samles innenfor følgende fire områder: smarte byer og samfunn; helseteknologi, agriteknologi/ matproduksjon samt produksjonsteknologi/manufacturing – med kunstig intelligens som overbygning.

  Bedrifter som utvikler nye teknologiske løsninger innenfor de fire nevnte områdene blir brukere av TEF’ene.

  TEF-utlysningen kommer i 2022 og sentrene vil tidligst være i virksomhet fra slutten av 2022.


  Hva kan Innovasjon Norge tilby?

  Innovasjon Norge deltar aktivt i den nasjonale koordineringen for styring og oppfølging av DIGITAL sammen med Digitaliseringsdirektoratet og Forskningsrådet.

  Les mer om programmet og se arbeidsprogram og utlysingene når det foreligger på den felles nasjonale nettsiden for DIGITAL 

  Kontakt: