• EN
 • Logg inn
 • Styrker satsing på bioøkonomi med ny handlingsplan

   John Fedele_GettyImages
  John Fedele_GettyImages

  Norge ligger i toppsjiktet i Europa innen produktivitet og verdiskaping når det gjelder bioøkonomi. Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva samler nå krefter for en mer koordinert og styrket satsing på bioøkonomi, og legger i dag frem en ny handlingsplan på området.

  Handlingsplanen for bioøkonomi gir en oversikt over tilbud og tiltak for å utvikle det biobaserte næringslivet. Den peker og ut en felles retning for hvordan vi kan styrke norsk bioøkonomi. Handlingsplanen er en oppfølging av bioøkonomistrategien fra 2016, og er tarbeidet i samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskingsrådet og SIVA.

  Last ned handlingsplanen her

  Ny rapport om bioøkonomi

  En fersk rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utvikling(NIFU), viser at verdiskapingen i biobasert næringsliv har økt fra rundt 80 milliarder til rundt 130 milliarder siden 2008. Tallet på sysselsatte har gått noe ned fra litt over 142 000 til rundt 130 000 i samme periode. Rapporten peker likevel på at bioøkonomien er viktig for å sikre arbeidsplasser i distriktene. Det er spesielt havnæringen som trekker opp produktiviteten og verdiskaping innen bioøkonomien i Norge.

  Last ned NIFU rapporten her

  Fakta om bioøkonomi:

  • Bioøkonomi omfatter verdiskaping og arbeidsplasser som er knytt til ressurser fra hav, skog og landbruk, og er viktig i omstillinga til et samfunn som er mindre avhengig av fossile og andre ikke-fornybare materialer. 
  • Norsk biobasert næringsliv har en verdiskaping på rundt 130 milliarder og sysselsett rundt 130 000 personer