• EN
 • Logg inn
 • Vi søker løsninger for et mer klimavennlig og effektivt landbruk

   Getty Images
  Getty Images

  I Norge står jordbruket for 8,5% av våre klimagassutslipp. Samtidig kan endringene i klima skape betydelige problemer for landbruket og matproduksjon gjennom for eksempel flom, vind, og tørke. 

   

  Det er et stort behov for å utvikle et sterkere landbruk for fremtiden, og for å lykkes er vi avhengig av å utvikle ny bærekraftig teknologi og løsninger. Her kan norsk leverandørindustri spille en viktig rolle.

  Løsninger som kan selges til hele verden

  Innbyggertallet i verden stiger, og det økende velferdsnivået i mange områder gjør at en større andel av verdensbefolkningen vil spise mer og spise bedre. Samtidig øker presset på landbruksarealer over hele kloden, og det er store utfordringer knyttet til blant annet overgjødsling, dårlig ressursutnyttelse, vanningssystemer, og lignende. Utfordringene i landbruket er altså ikke særnorske, men drevet av globale dilemmaer.

  Norge som testmarked

  Det norske klimaet og landskapet gjør at vi har lært oss å drive landbruk under krevende forhold. Vi har også en sterk landbruksnæring som er høyt utdannet, godt koordinert, og opptatt av utvikling. På grunn av det norske kostnadsnivået tar den norske bonden raskt i bruk ny teknologi som automatiserer og effektiviserer produksjonen og er godt rustet til å utvikle og teste nye løsninger i samarbeid med leverandørindustrien. Våre utfordringer er også våre største fortrinn. 

  Eksempler på områder hvor det søkes nye løsninger er:

  • Løsninger som kan gjøre bondens hverdag mer effektiv
  • Løsninger som sikrer bærekraftige bygg i landbruket
  • Løsninger som gjør at landbruket bruker ressurser mer bærekraftig
  • Radikale innovative løsninger for matproduksjon

  Kilde til prosentdel klimagassutslipp i jordbruket: Miljødirektoratet

  Webinar

  Se opptak fra webinar om klimasmart landbruk 27. februar.

  Last ned presentasjonen fra webinaret her