• EN
 • Logg inn
 • Bioøkonomi

  Verdiskaping basert på produksjon og foredling av biobaserte råvarer fra hav og land, får en stadig viktigere plass i norsk økonomi. Her finner du en oversikt over aktiviteter og tjenester som kan være aktuelle for din bedrift.

  En økende etterspørsel etter mat, fôr, materialer kjemikalier og bioenergi er drivere i et globalt marked i sterk vekst.

  Mulighetene for biobasert næringsliv ligger i en helhetlig tilnærming for mer bærekraftig, effektiv og lønnsom produksjon, prosessering og full utnyttelse av fornybare biologiske ressurser. Dette gjelder både etablerte og nye selskaper.

  Innovasjon Norge ser spesielt etter bedrifter som ønsker å:

  • Bygge merkevare og utvikle sunn mat fra hav og land
  • Utnytte nye arter fra hav og land
  • Fullutnytte sidestrømmer fra hav- og landbasert industri
  • Bruke tre i bygg og andre konstruksjoner
  • Produsere og/eller utnytte bioenergi
  • Utvikle teknologier og tjenester for automatisering og digitalisering i biobaserte verdikjeder

  Innovasjon Norge tilbyr en rekke tjenester til støtte bedrifter i deres innovasjonsarbeid for å utnytte mulighetene i bioøknomien:

  • Hente inn kunnskap om teknologier, trender og nye muligheter
  • Øke kunnskap om muligheter i bioressursen og foredlingen av disse
  • Utvikle og implementere markedsrettet strategi og produktutvikling
  • Utvikle og implementere nye muliggjørende teknologier
  • Stimulere til innovasjon gjennom bedriftsrettet samarbeid, klynger og innovasjonsnettverk med internasjonale forgreininger