Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Gode løsninger for sirkulære og bærekraftige bygg søkes!

   Øystein Krogsrud/Moelven
  Øystein Krogsrud/Moelven

  Byggenæringen er en storforbruker av materialer, energi, areal og virke, og er  derfor ansvarlig for store mengder klima- og miljøutslipp. For å begrense vår miljøpåvirkning trenger vi en dugnad for gode løsninger for en mer bærekraftig byggenæring. Gjennom prinsipper for sirkulær økonomi kan næringen øke bruken av fornybare ressurser og effektivisere bruk og gjenbruk av energi og materialer.

  Innovasjon Norge inviterer til en innovasjonskonkurranse for byggenæringen i forbindelse med Byggedagene 2020, Norges største samlingsplass for byggenæringen. Vi søker deg som har planer om et nytt produkt, ny forretningsmodell, nytt bygningskonsept eller andre løsninger som kan bringe norsk byggenæring et steg nærmere sirkulær ressursbruk.

  Basert på en kortfattet beskrivelse av prosjektet deres, vil vi nominere 3 aktører som får presentere sin løsning under Byggedagene 2020 den 26.mars. De nominerte forbereder en presentasjon på 4 minutter som beskriver behovet, løsningen og videre planer for realisering av denne. Publikum i salen vil stemme frem en vinner basert på denne presentasjonen.

  Vinneren får 100.000 kroner til å arbeide videre med prosjektet*. 

  Nominasjonskomitteen vil bestå av representanter fra Innovasjon Norge, Enova, Design og Arkitektur Norge, og Forskningsrådet. Nominerte løsninger vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

  • Løsningen gir reduserte klima- og miljøutslipp
  • Løsningen fremmer tankegang innen sirkulær økonomi
  • Løsningen gir verdiskaping i Norge og er nyskapende
  • Løsningen er gjennomførbar både teknisk og markedsmessig
  • Løsningen er presentert på oversiktlig måte
  • Løsningen eies og sendes inn av organisasjon registrert i Brønnøysund

  Dersom dette virker interessant, ber vi deg fylle ut nominasjonssøknaden under innen 1.mars. 

  *Tilskuddet forutsetter handlingsrom i Statsstøtteregelverket. I etterkant av konkurransen vil vinneren få hjelp til å fylle ut kortfattet søknad til Innovasjon Norge for å utløse premien.