SKOG22

SKOG22 er en nasjonal strategi for skog- og trenæringen. Innovasjon Norge har vært ansvarlig for sekretariatet strategiarbeidet.

På oppdrag fra regjeringen arbeidet skog-og trenæringen med strategien gjennom 2014. Hele verdikjeden har bidratt gjennom arbeidsgrupper innen: skog, bygg, fiber og energi. De har vurdert både kortsiktige og langsiktige tiltak for å øke verdiskapingen fra næringen.

Det er utarbeidet en rapport som peker på hvilke utfordringer og muligheter skog- og trenæringen står overfor, og hvor det trengs ny kunnskap, nye løsninger og tiltak som kan bidra til vekstkraft og verdiskaping i næringen.

SKOG22 - Nasjonal strategi for skog- og trenæringen

Se også:

- Markedsanalyse: Skogsnæring i Norge (pdf)