• EN
 • Logg inn
 • SKOG22

   Unsplash
  Unsplash

  SKOG22 er en nasjonal strategi for skog- og trenæringen. Innovasjon Norge har vært ansvarlig for sekretariatet i strategiarbeidet.

  På oppdrag fra regjeringen arbeidet skog-og trenæringen med strategien gjennom 2014. Hele verdikjeden har bidratt gjennom arbeidsgrupper innen: skog, bygg, fiber og energi. De har vurdert både kortsiktige og langsiktige tiltak for å øke verdiskapingen fra næringen.

  Det er utarbeidet en rapport som peker på hvilke utfordringer og muligheter skog- og trenæringen står overfor, og hvor det trengs ny kunnskap, nye løsninger og tiltak som kan bidra til vekstkraft og verdiskaping i næringen.

  SKOG22 - Nasjonal strategi for skog- og trenæringen

  Se også: