Havet – Norges viktigste inntektskilde, også i fremtiden

 Uavpic.com
Uavpic.com

Norge får 70 prosent av inntektene sine fra havet.