Hav: Utstyr og teknologi

Tilbyr din bedrift utstyr eller teknologi til havnæringene? Vi tilbyr en rekke tjenester til bedrifter innen dette feltet.

Det fins gode muligheter for industrier som har sitt virke på, i og under havet. Disse industriene representerer mer enn 70 prosent av Norges eksportinntekter, inkludert råvarene olje, gass og sjømat.

Inntektene fra havnæringene er store men har et enda større potensial i følge Organisation for European Economic Co-operation, OECD. De spår at havnæringene globalt skal doble sin inntjening fra 1.500 milliarder USD i 2010 til 3.000 milliarder i 2030.  

Norge har en av de største handelsflåtene målt i tonnasje og er den nest største offshoreflåten i verdi. Den norske leverandørindustrien innen olje og gass er ledende på flere områder, samtidig som vi er store på sjøbasert oppdrett.

Norge har mange fortrinn og kompetanse innen denne næringen. Samtidig har vi et stort potensial for vekst og videreutvikling - i tillegg til å ta en tydelig posisjon innen nye fremvoksende næringer som havenergi og mineralutvinning på havbunnen.

Norge er en stormakt når det kommer til havet, vi ønsker å stimulere til ytterligere vekst.