• EN
 • Logg inn
 • Informasjonsmøte for havnæringene

  /contentassets/d9cec19d080d4d998c13bd9bec00ac14/hav-gettyimages-1049258344-nettside.jpg?width=1168
  Foto: Getty Images

  Informasjon

  Skype Kontakt: Harpa Tveteraas Gratis 14.06.2019 13.00.00 14.06.2019 14.00.00 Europe/Oslo Informasjonsmøte for havnæringene Skypemøte med Innovasjon Norge Harpa Tveteraas hatve@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

  Tilbyr din bedrift utstyr eller teknologi til havnæringene? Vi har en rekke tjenester til bedrifter som ønsker å bidra til bærekraftig utvikling i denne næringen.

  Gode ordninger for vekst gjennom innovasjon

  Innovasjon Norge har gode finansieringsordninger for bedrifter som ønsker vekst gjennom innovasjon. For havnæringene handler dette om å videreutvikle en konkurransedyktig leverandørindustri i samarbeid med internasjonale markedsaktører.

  Vårt norske hjemmemarked kan fungere som laboratorium for utvikling, testing og demonstrasjon av nye løsninger som kan ha et internasjonalt potensial.

  Dette ser vi etter

  Vi etterlyser innovasjonsprosjekter som kan nå ut i det globale markedet. Prosjektet kan gjerne være utviklet i samarbeid med internasjonale partnere. 

  Målet er å få frem løsninger som gjør næringene mer kostnadseffektive, driftssikre, trygge, miljøvennlige og ressurseffektive.

  Vi ser etter innovative løsninger som blant annet kan bidra til:

  • Mer effektiv drift og vedlikehold 
  • Reduserte kostnader og bedre ressursutnyttelse
  • Økt fangst og produksjon av bioråvarer 
  • Forbedret HMS 
  • Sikre godstrafikk fra vei til sjø
  • Digitale løsninger, herunder bruk av satellittbaserte posisjons og observasjonsdata
  • Teknologi for infrastruktur 
  • Autonome løsninger 
  • Lavutslipps- eller hybridløsninger
  • Klimavennlige framdriftssystemer

  Les mer om tjenester for utvikling av bærekraftige havnæringer.

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.