• EN
 • Logg inn
 • Helse og velferd

  Helsenæringen kan å bli et verdifullt vekstområde for norsk næringsliv. Næringen omfatter et bredt spekter av produktområder som nye medisiner, medisinsk teknologi og helserelatert IKT. Vi tilbyr en rekke tjenester og aktiviteter for din bedrift.

  Muliggjørende teknologier og digitalisering vil drive frem nye løsninger innen helse og omsorg. Her har norske selskaper og bedrifter et fortrinn i form av en digitalt moden befolkning, store forskningsinvesteringer i helse, en profesjonell offentlig sektor og avansert teknologi og produksjon i andre sektorer, med overføringsverdi til helse.

  Flere eldre mennesker skaper behov for større mobilisering og krav til høyere effektivisering innen helsesektoren. Dersom norske bedrifter klarer å skape gode løsninger på samfunnsutfordringene vi står overfor her hjemme, er veien kort til internasjonale vekst. Gode helsetilbud er et globalt behov.

  Utfordringer og muligheter  innenfor  helse- og velferd

  Rapporten følger opp Innovasjon Norges Drømmeløft-prosess for omstilling i norsk næringsliv. Helse- og velferd er ett av seks mulighetsområder identifisert på grunnlag av innspillene fra Drømmeløftet.
  Rapporten kan lastes ned her: Drømmeløfts-rapporten om helse og velferd (PDF)

  Innovasjon Norge, sammen med Forskningsrådet, Legemiddelindustrien, Norway Health Tech og Oslo Cancer Cluster har gjennomført et forprosjekt på strategisk posisjonering av norsk helsenæring.
  Rapporten kan lastes ned her: Strategisk posisjonering av norsk helseindustri - forprosjektrapport (PDF)