• EN
 • Logg inn
 • Avslutningskonferanse Litteratur ut i verden

  /globalassets/0-innovasjonnorge.no/verktoy-og-temasider/mulighetsomrader/kreativ-naring/frankfurt-agentsenteret-1920.jpg?width=1168

  Agentsenteret, Bokmessen i Frankfurt 2019.

  Foto: Innovasjon Norge

  Informasjon

  Oslo Forstanderskapssalen, Sentralen, Øvre Slottsgate 3 Påmeldingsfrist: 2020-03-14 00.00 Kontakt: Ingvild Ranum Gratis 20.03.2020 10.00.00 20.03.2020 15.00.00 Europe/Oslo Avslutningskonferanse Litteratur ut i verden Forstanderskapssalen, Sentralen, Øvre Slottsgate 3 Ingvild Ranum Ingvild.Ranum@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

  NORLA og Innovasjon Norge har gleden av å invitere til avslutningskonferanse for Litteratur ut i verden, et skreddersydd eksportprogram for norske litterære agenturer. Programmet er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring.

  Den norske bokbransjen har de senere år forsterket sin internasjonale rettighetsforvaltning. Hvordan kan norske agenturer styrke sin posisjon i det globale markedet? Hva kan vi lære av utenlandske agenturer og litterære aktører?

  Norges rolle som gjesteland ved bokmessen i Frankfurt 2019 førte til stor økning i antall norske bøker på tysk. Blant de 510 bøkene fra og om Norge som kom på tysk fra september 2018 ut året 2019, var det over 80 forfattere som fant veien til det tyske markedet for første gang. Hvordan kan vi utnytte dette potensialet videre? Og hva kan dette bety for oversettelse og salg av norsk litteratur til andre språk?

  Avslutningskonferansen vil inkludere en rekke internasjonale og norske foredragsholdere og paneldeltakere bestående av litterære agenter, forfattere og bransjefolk – i tillegg til at det vil presenteres erfaringer fra eksportprogrammet. Dette blir en dag for hele den norske bokbransjen, med faglig påfyll og diskusjoner til ettertanke og inspirasjon.

  Program kommer.

  Velkommen!

  Påmelding

  Om Litteratur ut i verden

  Litteratur ut i verden er det tredje eksportprogrammet for kreativ næring, og er ment som en drahjelp for bedrifter med internasjonale ambisjoner og vekstpotensial. Målet med Litteratur ut i verden er å bidra til å øke norsk litteratureksport, og styrke det norske agentleddet og bokbransjens internasjonale konkurransekraft. Programmet er et samarbeid mellom NORLA og Innovasjon Norge og gjennomføres på oppdrag fra Kulturdepartementet.

  Les mer om eksportprogrammene her:

  Ut i verden-programmene

  Disse bedriftene skal sette norsk litteratur på verdenskartet

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.