• EN
 • Logg inn
 • AVLYST - Avslutningskonferanse Litteratur ut i verden

  /globalassets/0-innovasjonnorge.no/verktoy-og-temasider/mulighetsomrader/kreativ-naring/frankfurt-agentsenteret-1920.jpg?width=1168

  Agentsenteret, Bokmessen i Frankfurt 2019.

  Foto: Innovasjon Norge

  Informasjon

  Oslo Forstanderskapssalen, Sentralen, Øvre Slottsgate 3 Påmeldingsfrist: 2020-03-12 00.00 Kontakt: Ingvild Ranum Gratis 20.03.2020 09.30.00 20.03.2020 15.30.00 Europe/Oslo AVLYST - Avslutningskonferanse Litteratur ut i verden Forstanderskapssalen, Sentralen, Øvre Slottsgate 3 Ingvild Ranum Ingvild.Ranum@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

  På grunn av den seneste utviklingen rundt koronaviruset og de nye retningslinjene fra Folkehelseinstituttet, utsettes avslutningskonferansen for Litteratur ut i verden.

  Vi ser dette som et nødvendig tiltak for å begrense risiko for spredning av koronaviruset og jobber for å finne en alternativ dato for gjennomføring av konferansen.

   

  NORLA og Innovasjon Norge har gleden av å invitere til avslutningskonferanse for Litteratur ut i verden, et skreddersydd eksportprogram for norske litterære agenturer. Programmet er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring.

  Den norske bokbransjen har de senere år forsterket sin internasjonale rettighetsforvaltning. Hvordan kan norske agenturer styrke sin posisjon i det globale markedet? Hva kan vi lære av utenlandske agenturer og litterære aktører?

  Norges rolle som gjesteland ved bokmessen i Frankfurt 2019 førte til stor økning i antall norske bøker på tysk. Blant de 510 bøkene fra og om Norge som kom på tysk fra september 2018 ut året 2019, var det over 80 forfattere som fant veien til det tyske markedet for første gang. Hvordan kan vi utnytte dette potensialet videre? Og hva kan dette bety for oversettelse og salg av norsk litteratur til andre språk?

  Avslutningskonferansen vil inkludere en rekke internasjonale og norske foredragsholdere og paneldeltakere bestående av litterære agenter, forfattere og bransjefolk – i tillegg til at det vil presenteres erfaringer fra eksportprogrammet. Dette blir en dag for hele den norske bokbransjen, med faglig påfyll og diskusjoner til ettertanke og inspirasjon.

  Velkommen!

  Se detaljert program nedenfor påmeldingsskjemaet.

  Påmelding

  Program

  Programmet foregår på engelsk.

  09.30-10.00: Registrering og kaffe

  10.00-10.15: Åpning

  10.15-10.30: Velkommen og presentasjon av eksportprogrammet Litteratur ut i verden ved Margit Klingen Daams, Innovasjon Norge, og Janicken von der Fehr, NORLA

  10.30-10.50: Presentasjon av resultater fra Norway Guest of Honour Frankfurter Buchmesse 2019 ved Margit Walsø, direktør i NORLA

  10.50-11.35: Beste praksis: Presentasjon fra deltakere i Litteratur ut i verden; Cappelen Damm Agency, Magikon, Northern Stories og Winje Agency

  11.35-11.50: Benstrekk og kaffe

  11.50-13.00: Keynotes

  • Isobel Dixon, MD and Head of Books of the Blake Friedmann Literary Agency (UK); President of the Association of Authors’ Agents, UK
  • Patrick Walsh, Founder and agent of PEW Literary (UK); co-founder of Conville & Walsh in 2000

  13.00-13.30: Lunsj

  13.30-14.00: Nye norske stemmer ut i verden: Om internasjonaliseringen av norsk litteratur og det viktige samspillet mellom forfatter og agentur. Forfattersamtale med Simon Stranger, Marianne Kaurin og Thomas Reinertsen Berg.

  14.00-15.15: Keynote og debatt: Livet som litterær agent. Dagens og morgendagens utfordringer med å drive et bærekraftig agentur. Innledende keynote ved Linda Altrov Berg, Rights Director of Norstedts Agency (SE). Panel med Linda Altrov Berg og deltakere fra Litteratur ut i verden; Hans Petter Bakketeig, Stilton Literary Agency, og Even Råkil, Oslo Literary Agency.

  15.15-15.30: Oppsummerende ord og takk for i dag

  15.30-16.00: Mingling med enkel bevertning

  Vi gjør oppmerksom på at det vil kunne bli mindre endringer i programmet.

  Om Litteratur ut i verden

  Litteratur ut i verden er det tredje eksportprogrammet for kreativ næring, og er ment som en drahjelp for bedrifter med internasjonale ambisjoner og vekstpotensial. Målet med Litteratur ut i verden er å bidra til å øke norsk litteratureksport, og styrke det norske agentleddet og bokbransjens internasjonale konkurransekraft. Programmet er et samarbeid mellom NORLA og Innovasjon Norge og gjennomføres på oppdrag fra Kulturdepartementet.

  Les mer om eksportprogrammene her:

  Ut i verden-programmene

  Disse bedriftene skal sette norsk litteratur på verdenskartet

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.