Chat med oss
 • EN
 • Logg inn
 • Webinar: Kulturell og kreativ næring

  /globalassets/0-innovasjonnorge.no/verktoy-og-temasider/mulighetsomrader/kreativ-naring/kreativ-naring-prosjektet-jf-curated-foto_marta-anna-lovberg-nettside.jpg?width=1168

  I prosjektet JF Curated fikk flere motedesignere vise seg frem i Just Fashion sitt butikklokale i Oslo.

  Foto: Marta Anna Løvberg

  Informasjon

  Nasjonalt Webinar Påmeldingsfrist: 21.09.2020 23.59 Kontakt: Knut Perander Gratis 22.09.2020 10.00.00 22.09.2020 11.30.00 Europe/Oslo Webinar: Kulturell og kreativ næring Webinar Knut Perander knut.perander@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

  Innovasjon Norge og Norsk kulturråd har flere virkemidler som kan være aktuelle for aktører innen kulturell og kreativ næring. I dette webinaret presenterer vi de mest relevante ordningene våre. 

  Vi setter fokus på Innovasjon Norges ordinære næringsrettede virkemidler, samt Norsk kulturråds egne ordninger for kreativ næring. Vi kommer ikke til å gå inn på de spesifikke ordningene knyttet til koronasituasjonen.

  I tillegg til presentasjoner fra både Norsk kulturråd og Innovasjon Norge, vil det åpnes opp for spørsmål underveis. 

  Målgruppe

  Målgruppen for webinaret er bedrifter innen kulturell og kreativ næring, som omfatter følgende bransjer/felt: visuell kunst, utøvende kunst, musikk, litteratur, film, dataspill, TV og radio, trykte og digitale medier, arkitektur, design, mote og reklame.

  Bakgrunn

  I 2017 iverksatte regjeringen en satsing på kulturell og kreativ næring for å skape vekst, verdiskaping og arbeidsplasser i næringen. Satsingen på kulturell og kreativ næring skal blant annet bidra til økte inntekter i de enkelte bransjene, gjennom tilskuddsordninger og kompetanseoppbygging. 

  Satsingen er et samarbeid mellom flere aktører; Innovasjon Norge, Norsk kulturråd og organisasjonene i Norwegian Arts Abroad.  

  Kulturrådet skal legge til rette for at mindre virksomheter, som utgjør strukturene rundt skapende og utøvende kunstnere, oppnår bærekraft og på sikt styrker kunstnernes inntekter. Innovasjon Norges innsats er rettet mot bedrifter med vekstambisjoner, og skal gi slike virksomheter enklere tilgang til finansielle strukturer og kompetanse som muliggjør entreprenørskap, verdiskaping og vekst.

  Praktisk informasjon

  Webinaret vil foregå på Teams Live. Lenke til pålogging sendes ved påmelding.

  Opptak fra webinaret vil legges ut på nettsidene våre i etterkant, sammen med spørsmål og svar. 

  Påmelding

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.