Ut i verden-program

 Ebba D. Drolshagen
Ebba D. Drolshagen

Innovasjon Norge tilbyr skreddersydde eksportprogram innen utvalgte bransjer, som skal bidra med kunnskap og kapital i en tidsbegrenset periode. 

I 2018 lanserte Innovasjon Norge det tredje eksportprogrammet for kreativ næring, denne gangen for litteraturbransjen.

Ut i verden-programmene er ment som en drahjelp for bedrifter med internasjonale ambisjoner og vekstpotensial. Programmene bidrar med økt samarbeid og kompetansedeling mellom bedriftene, og et økt fokus på betydningen av eksport, både for de respektive bransjene og for kulturell og kreativ næring som helhet. 

Programmodellen bygger på langsiktige tiltak på tre nivå; bedrift, gruppe og bransje, og gjennomføres i samarbeid med respektive bransjeorganisasjon.

Prosess og utvelgelse

Hvert program lyses ut offentlig. Aktuelle bedrifter blir deretter invitert til en samtale/intervju med et ekspertpanel med nasjonale og internasjonale fagpersoner.

Innhold

Programmet tar sikte på å gi deltakerne både kapital og kompetanse til å profesjonalisere sine oppdrag internasjonalt, og på den måten styrke og videreutvikle bedriftene. I tillegg vil programmet ha fellestiltak for bransjen.
Programmet tar utgangspunkt i deltakernes kompetansebehov, og deltakerne følges opp under hele perioden.

Programmer

Litteratur ut i verden (LUV) hadde oppstart i juni 2018 og avsluttes høsten 2019/vinteren 2020. Programmet gjennomføres i samarbeid med NORLA.
Det er satt av fem millioner kroner til programmet. Målgruppen for programmet er etablerte og nye litterære agenter.

Disse agenturene er med i programmet:
Winje Agency
Immaterial Agents
Oslo Literary Agency
Cappelen Damm Agency
Northern Stories
Stilton Literary Agency
Magikon forlag

Arkitektur ut i verden (AUV) ble lansert høsten 2017, og vil avsluttes i løpet av våren 2019. Programmet gjennomføres i samarbeid med DOGA.
Arkitektur ut i verden hadde en økonomisk ramme på ti millioner kroner.

Følgende syv bedrifter ble plukket ut:
A-lab AS
Biotope AS
Haugen/Zohar Arkitekter AS
Helen & Hard AS
Lund Hagem Arkitekter AS 
Reiulf Ramstad Arkitekter AS
Rodeo Arkitekter AS

Spill ut i verden (SUV) ble avsluttet våren 2018. Programmet ble gjennomført i samarbeid med Norsk Filminstitutt.

Det ble satt av totalt ti millioner kroner til programmet, gjennom den tidligere kulturnæringssatsingen i Innovasjon Norge og med midler fra Kulturdepartementet.

Disse åtte bedriftene deltok i programmet:
Dirtybit
D-Pad Studio  
Krillbite  
Megapop  
Red Thread Games 
Rock Pocket Games 
Snow Castle Games 
Turbo Tape Games