• EN
 • Logg inn
 • Mindre kø gir bedre klima

   Smart Innovation Norway
  Smart Innovation Norway

  Kø koster verdenssamfunnet enorme utslipp og tunge investeringer. Smart mobilitet lokalt kan gi løsninger globalt – for samfunn og næring.

  Det er lett å la seg blende av EU-direktiv og FNs bærekraftsmål. Vi har nok kunnskap til å handle nå. Det er her vi forsøker å skille oss ut: Ved å ha en operativ tilnærming til forskning, sier Thor Moen, leder for Smarte Byer & Samfunn i Smart Innovation Norway. 

  En klynge av klimakunnskap 

  Smart Innovation Norway leder næringsklyngen NCE Smart Energy Markets. Klyngen organiserer medlemmer fra ulike bransjer og sektorer som jobber sammen om å dele og utvikle kompetanse innen prestasjonskultur, smarte byer og samfunn, smart energi og digital transformasjon. NCE Smart Energy Markets skal hjelpe medlemmene sine med å finne bærekraftige løsninger innenfor nærings- og samfunnsutvikling  

  Vi hjelper alle med innovasjon – enten det er med tjenester, produkter eller nettverk. Jeg ser hvor meningsfullt det er å bringe ulike aktører sammen for å løse konkrete utfordringer – enten det er i en bedrift eller i en kommune, sier Kjell Reidar Mydske, leder av NCE Smart Energy Markets.

  Kjell Reidar Mydske

  I NCE Smart deltar et bredt spekter av virksomheter; fra akademia, aktører i offentlig sektor og næringslivet. I klyngen bygger de bro mellom forskning og forretningsforståelse. Mobilitetsprosjektene deres – som oftest treffer offentlig sektor – gjør at kommunen og næringslivet må på banen og samarbeide om å anvende forskning. 

  Vi skaper arenaer hvor disse kan jobbe sammen i møter, prosjekter eller seminarer.  Medlemmene våre går genuint inn for å samarbeide om å utvikle bærekraftige løsninger. Vi ser en økende forståelse for at det haster med å redde klima. Dette gir selvforsterkende resultater, sier Mydske.                                                    Kjell Reidar Mydske, leder NCE Smart Energy Markets.

   
  Fornybart liv i havna  

  Et eksempel på smarte energiløsninger innen mobilitet er programmet Smart Moss Havn, hvor Smarte Byer & Samfunn er samarbeidspartner. Målet er å redusere klimautslipp innen transport, mobilitet og logistikk – til og fra havna i Moss.  
   
  Forskning viser nemlig at havner er av de store syndebukkene for CO2-utslipp. Det er også her – i verdens mange havner – at mye av utviklingen i byene startet.  
   
  - Det har alltid vært en sterk kobling mellom havn og by. Skal man jobbe med mobilitet i byen, er havna en viktig del av arbeidet. Med Smart Moss Havn vil vi spre grønn havn-tenkningen til flere havner i Norge og internasjonalt, sier Moen.   
   
  I arbeidet med Moss Havn har de blant annet laget en plattform som samler og analyserer informasjon fra ulike datakilder. Hensikten er å vise sanntidsinformasjon, forutse og planlegge transport til og fra havna.  
   
  - For eksempel kan vi finne ut hvor mye mer kø det blir på veien hvis det kommer fem centimeter med snø. På denne måten kan man finne ut når det er best å kjøre til og fra Moss, som igjen kan bidra til å flate ut køen gjennom døgnet, sier Moen.  


  Bedre luft for en billigere penge 

  I alle verdens byer er det køkaos om morgenen og ettermiddagen – på vei til og fra jobb. Dette skaper et unikt mulighetsrom for smarte energiløsninger i et større samfunns- og næringsperspektiv.  
   
  - Du har betydelig mindre utslipp om du kjører gjennom byen på fem minutter istedenfor 40 minutter. Når bilen er i gang over lengre tid, øker utslippene radikalt 
   
  Det er ikke bare klima som bedres av mindre kø – også økonomien spares. Det er dyrt å stå i kø fordi det koster mye arbeidstid.  
   
  - All profesjonell transport har en kostnad. På samme måte som lastebilsjåføren har sin timepris, har alle vareleveranser sin timepris. I henhold til Lastebileiernes Landsforbund koster det 17 kroner per minutt å stå i kø, sier Moen.  
   
  Kø er også en av de store driverne for å bygge ut veinettet.  
   
  - Ved å flate ut køen, vil det redusere enorme investeringsbehov i verdens veiinfrastrukturDet samme gjelder for strømnettet. Om man bruker det eksisterende nettet på en smartere måte, slipper man tunge investeringer i samfunnet, sier Moen.