• EN
 • Logg inn
 • Ren energi

  Tilbyr du løsninger og teknologi som bidrar til å løse verdens behov for ren energi? Vi tilbyr en rekke tjenester og aktiviteter til bedrifter innen dette området.

  Det er en stor etterspørsel globalt etter ren energi, og næringen forventes å bli et viktig område for fremtidig verdiskaping. Norge har en unik posisjon innen dette feltet, med utgangspunkt i vår rimelige, fornybare energiproduksjon og ikke minst kompetanse.

  Ren energi omfatter hele verdikjeden i kraftsystemet og alt fra produksjon, transmisjon, transport til bruk av energi.

  Vi ønsker å stimulere til økt bruk av vår rike tilgang på fornybar energi for å skape arbeidsplasser og økt verdiskaping. Høsten 2016 la vi fram rapporten «Ren energi for grønn vekst i industri og tjenester». Rapporten dannet grunnlaget for det videre arbeidet. Anbefalingene i rapporten for det videre arbeidet innen dette området konsentrerer seg om tre områder:

  • Tiltrekke kraftintensiv industri og tjenesteproduksjon til Norge
  • Tilby norske teknologi- og tjenesteleverandører risikoavlastning for at de kan hevde seg internasjonalt
  • Norge bør ta en posisjon som laboratorium for uttesting av nye forretningskonsepter knyttet til utslippsfri transport