Chat med oss
 • EN
 • Logg inn
 • Climate Smart Mobility - 1:1 Viritual Networking and Webinar

  /globalassets/0-innovasjonnorge.no/vare-tjenester/arrangementer/elekrtisk-ferje---future-of-the-fjords_-ilja-hendel2.png?width=1168
  Foto: Future of the Fjords – Ilja Hendel

  Informasjon

  Digitalt Påmeldingsfrist: 04.10.2020 00.00 Kontakt: Trine Smukkestad Lavik Gratis 08.10.2020 00.00.00 09.10.2020 00.00.00 Europe/Oslo Climate Smart Mobility - 1:1 Viritual Networking and Webinar Trine Smukkestad Lavik trine.smukkestad.lavik@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

  Ettersom at Nordic EV summit 2020 ikke kunne gjennomføres som planlagt i april 2020, og inntil videre er utsatt til april 2021, ønsker Innovasjon Norge å tilby et webinar og digital nettverksbygging med klimavennlig mobilitet i fokus.

  Dette er en mulighet til å få faglig påfyll og samtidig oppretteholde og utvide ditt nettverk innen den smarte og klimaevennlige mobilitietssektoren. Grunnet Covid19-situasjonen, ønsker vi å tilby dette arrangementet gratis til alle som ønsker å delta.

  Nordic EV Summit 2021 er planlagt å finne sted i april nest år. Du kan lese mer om arrangementet her: https://nordicevs.no/

  Innovasjon Norge planlegger også ha en egen paviljong, matchmaking og mottakelse på Nordic EV Summit i 2021. Mer om informasjon om arrangementet 

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.