• EN
 • Logg inn
 • Smarte samfunn

  Norsk smartby- teknologi har potensial til å bli en stor norsk eksportvare. Vi tilbyr flere tjenester til bedrifter og byer som jobber innen dette feltet.

  Smarte samfunn er et begrep som forklarer hvordan byer og bygder skal utvikles til å bli bærekraftige og moderne samfunn der både økonomiske, sosiale og miljømessige verdier gjennomsyrer alt vi gjør og skaper.

  Mulighetsområdet for smarte samfunn er et nytt område i norsk sammenheng, og referer til flere sektorer innen teknologi og næringsliv.
  Vi har konsentrert oss om områdene transport, vann- avløp og avfall, energi, velferdstjenester, bygninger, offentlig administrasjon. Felles for disse områdene er at de er helt vesentlige brikker i velfungerende samfunn. Felles for selskaper og løsninger som betegnes under kategorien smarte samfunn, er at de har gjort bruk av digital teknologi for å forbedre sine leveranser til samfunnet.

  Smarte samfunn er viktig for Innovasjon Norge fordi det representerer vekstmuligheter i norsk næringsliv som er knyttet til flere utviklingsutfordringer og muligheter innen digitalisering, klimautfordring, befolkningsvekst og urbanisering.