Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Blir du kopiert?

  To tvillingmenn som representerer det å kopiere
  Foto: GettyImages

  Opplever du at andre kopierer dine produkter eller tjenester, eller blir du beskyldt for å kopiere andre? Her får du noen generelle tips til hvordan du bør gå frem.

  Det første du bør vurdere er om produktet er en ren kopi eller ikke, og hvor stor trussel kopien er for ditt salg og omdømme. 

  Om du velger å forfølge saken må du forberede deg godt. Ofte vil din påstand om kopiering bli møtt med at motparten mener at eventuelle patent/design/varemerkeregisteringer burde vært kjent ugyldig. Dette må du være forberedt på.

  Sjekk registrerte rettigheter

  Kommer du opp i en slik konflikt, er det første du bør gjøre å kartlegge hvilke registrerte rettigheter du har på ditt produkt eller din tjeneste. Deretter må du vurdere om disse gir et faktisk vern mot konkurrentens produkt eller tjeneste.

  Du bør også gjøre en vurdering av motpartens registrerte rettigheter. Her vil du i mange tilfeller kunne kjøpe god hjelp fra det patentkontoret dere brukte til å registrere søknaden om patent/design/varemerke.

  Her kan du sjekke i Patentstyrets databaser

  Søk profesjonell hjelp

  Ta tidlig kontakt med et advokatfirma som har kompetanse på immaterialrett for å få råd om hvilken strategi dere bør velge. Dette bør du gjøre før du kontakter selskapet du mener har kopiert deg/gjort inngrep i dine rettigheter eller beskylder deg for å kopiere deres produkt eller for inngrep i deres immaterielle rettigheter.

  Søk minnelige løsninger

  Kanskje motparten kan være interessert i å lisensiere produktet/tjenesten din? Et samarbeid kan gi deg tilgang til større markeder, mer kunnskap og nye muligheter.

  Konflikt koster mye

  En konflikt vil kunne lamme virksomheten din i årevis og koste store beløp. En slik prosess tar også fokuset vekk fra det som er bedriftens kjernevirksomhet og vil påvirke resultatene.

  Husk også at det er store forskjeller i kostnadene forbundet med å føre slike saker for retten avhengig av hvilket land saken skal avgjøres i. For norske bedrifter vil det ofte lønne seg å få saken ført i Norge dersom dette er mulig.

  Du bestemmer

  Bruk ekspertene til å få frem og kvalitetssikre et beslutningsgrunnlag, men ta selv beslutningen om hvilken strategi dere bør velge i eget styre og egen ledelse.

  Nyttige lenker

  Velgekte.no har informasjon om piratkopiering og varemerkeforfalskning.

  Næringslivets konkurranseutvalg uttaler seg i tvister mellom næringsdrivende om hvorvidt en form for markedsføring er i strid med markedsføringsloven kapittel 6.