Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Vi samarbeider med Patentstyret

  Kunnskapen om IPR er fortsatt for lav blant norske SMB'er. Patentstyret og Innovasjon Norge har derfor som mål om å bidra til økt bevissthet og kunnskap om IPR i norsk næringsliv, særlig rettet mot SMBer. 

  Patentstyret og Innovasjon Norge ønsker å fremstå som samordnede aktører med et helhetlig tilbud til kundene. Målet er å dekke behovet for IPR-tjenester på en effektiv måte som gir merverdi til bedriftene. Det er intensjonen å inkludere øvrige virkemiddelaktører i de tiltakene hvor det er naturlig.

  Patentstyret og Innovasjon Norge har utviklet IPRhjelp.no i samarbeid.

  Patentstyret behandler søknader og gir rettigheter til patent, varemerke og design i Norge, både for norsk og utenlandsk næringsliv. De arrangerer kurs og holder foredrag om betydningen av immaterielle rettigheter og hvordan de kan sikres og utnyttes til å skape verdi. I tillegg utfører de på oppdrag ulike typer forundersøkelser.

  Besøk Patentstyrets nettsider (patentstyret.no).