Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Fornybar energi og energisystemer

   Getty Images
  Getty Images

  Satser bedriften din innen fornybar energi eller elektrifisering? Innovasjon Norge støtter grønn omstilling i norske bedrifter.

  Verden over investeres det stort i fornybar energi. Energisystemene elektrifiseres i økende grad, og nye løsninger som batteriteknologi og hydrogen tas i bruk i stadig nye næringer. Norske leverandørbedrifter som ønsker å ta del i denne vekstnæringen bør satse nå.

  Hvem kan få tilskudd?

  Bedrifter som skal utvikle, demonstrere og teste nye eller forbedrede løsninger innen ren energi er i målgruppen. Tilskuddet skal redusere risiko for utvikler og første bruker, og bidra til at løsningen blir testet før kommersialisering. Samarbeidsprosjekter mellom leverandør og pilotkunde prioriteres.

  Våre tilskuddsordninger omfatter bedrifter i alle størrelser i hele landet. Det omfatter også alle bransjer. Innovasjon Norge legger til grunn at bedriften ivaretar god forretningsskikk og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

  Hvilke prosjekter er aktuelle?

  Vi er ute etter produkter og tjenester innen fornybar energi og tilhørende energisystemer. Det omfatter blant annet

  • Utvikling av produkter eller tjenester som bidrar til kostnadsreduksjoner innen fornybar energi fra havvind, solenergi eller vannkraft
  • Utvikling av nye batteriteknologier og industriell batteriproduksjon
  • Utvikling av brenselceller og industriell brenselcelleproduksjon
  • Utvikling av nye produkter som ved bruk av batterier eller hydrogen bidrar til elektrifisering
  • Produkter og tjenester som bidrar til effektivisering og optimalisering av energisystemer og strømnett
  • Muliggjørende teknologier som bidrar til å optimalisere løsninger knyttet til fornybar energi og energisystemet.


  Løsningen må være vesentlig bedre enn dagens konkurrerende teknologi, og prosjektets innovasjonshøyde og risiko må beskrives godt. I søknaden må bedriften tydelig redegjøre for markedsmuligheter og hvordan videre spredning av teknologien skal foregå..

  Prosjektet bør underbygges med et kunnskapsgrunnlag som viser prosjektets realisme og effekt på bedriften. Dersom bedriften mangler et slikt beslutningsunderlag, er det mulig å søke om finansiering for å få dekket dette før prosjektet igangsettes (se link til Forstudier under).

  Prosjektet må ha potensial for å styrke bedriftens konkurranseevne, omstille til nye segmenter og skape arbeidsplasser i Norge.

   

  Hva kan vi tilby?

  Vi har gode finansieringsordninger for bedrifter som ønsker vekst gjennom innovasjon. Tilskudd fra Innovasjon Norge skal redusere risiko i innovasjonsprosjekter som har stor samfunnsøkonomisk nytte.