Verktøy for oppstart av bedrift

Not implemented yet