• EN
 • Logg inn
 • Female Entrepreneur

  Vinner av Female Entrepreneur 2018, Grete Sønsteby. Arne Vatnøy
  Vinner av Female Entrepreneur 2018, Grete Sønsteby.Arne Vatnøy

  Er du en kvinnelig teknologigründer som løser globale utfordringer og jobber mot FNs bærekraftmål? 8. mars 2019 feirer Female Entrepreneur tiårsjubileum og premierer vinneren med 250 000 kroner og en mentor til verdi av 50 000 kroner.

  Female Entrepreneur 2019 er en pris som gis til en kvinnelig gründer som har utviklet en teknologisk løsning som svarer på ett eller flere av FNs 17 bærekraftmål. Formålet med prisen er å få fram gode rollemodeller som inspirerer og mobiliserer andre kvinner til å utvikle løsninger på globale utfordringer og satse internasjonalt. Prisen er et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Innovasjon Norge, og deles ut for tiende gang på kvinnedagen 8. mars 2019 på Astrup Fearnley Museet i Oslo.

  Hvorfor er FNs bærekraftmål viktig?

  FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag - uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Disse målene gir store forretningsmuligheter for norske gründere som ønsker å løse globale utfordringer og drive verden i en mer bærekraftig retning.

  Målene er blant annet god helse, god utdanning, likestilling, rent vann og gode sanitærforhold, ren energi, liv under vann og ansvarlig forbruk og produksjon. FNs bærekraftmål gjelder for alle land i verden og skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

  Alle%20SDG%20farger%20%20Uten%20FN-logo.png

  Hvorfor søker vi etter teknologiske løsninger?

  Teknologiske løsninger kan skalere raskt og vokse internasjonalt. Kvinner tar i større grad enn menn høyere utdannelse. Allikevel er det flere menn enn kvinner som velger å bruke sin kompetanse til å bygge innovative bedrifter som kan vokse inn i nye markeder og bidra til flere arbeidsplasser.

  Kvinner er sterkt underrepresentert både i teknologiske yrker og som gründere av teknologiselskaper. Knapt én prosent av Norges teknologigründere kvinner, og kun 20 prosent av landets aksjeselskaper startes opp av kvinner (Investinor 2015). Når undersøkelser samtidig viser at mangfold i form av kjønn kan øke inntjeningen, har vi ikke råd til å la være å handle (Diversity Matters 2015, McKinsey).

  Innovasjon Norge ønsker at Female Entrepreneur 2019 løfter frem kvinnelige gründere som utnytter teknologiens muligheter til å utvikle globale, bærekraftige løsninger, og mobiliserer flere til å tro på at de kan.

  Kåringen av Female Entrepreneur

  Female Entrepreneur 2019 skal feires på kvinnedagen 8. mars på Astrup Fearnley Museet i Oslo. Prisen het tidligere Årets gründerkvinne og har vært i kontinuerlig utvikling. Finalistene har produsert alt fra porselen til løsninger innenfor havforskning og miljøteknologi.

  Årets kåring er et blikk framover til 2030, men også et tilbakeblikk og en hyllest til de ti vinnerne og gründerne som har banet vei. De som har gjort at flere kvinner har pushet grensene, definert nye mål og blitt rollemodeller vi kan strekke oss etter. Var det annerledes å være kvinnelig gründer i 2009 enn det er i 2019? Hvor er de ti kvinnelige gründerne som gikk til topps i kåringen Female Entrepreneur i dag, og hva kan vi lære av dem? Hvilke utfordringer møtte de på veien, og hva skal til for å skape flere kvinnelige vekstgründere de neste ti årene?

  Vi kårer tre finalister som får:

  • Pitch- og medietrening, filming og fotografering i Oslo 15. og 16. januar. Programmet gir verdifull trening i pressehåndtering, markedsføring av selskapet og pitching av forretningsideen for jury og investorer.
  • Invitasjon til tiårsjubileet på Astrup Fearnley Museet.

  Vinneren får:

  • 250 000 kroner. Premiepengene utbetales til bedriften.  Vi forutsetter at pengene brukes til et utviklingsprosjekt som bidrar til vekst i bedriften. 
  • Profesjonell veiledning av en mentor til verdi av 50 000 kroner. 

  Mentortjenesten til Innovasjon Norge er et tilbud om råd og sparring med en erfaren mentor, slik at oppstartsprosessen skal gå smidigere og det skal bli lettere å ta riktige strategiske valg. En mentor kan blant annet bidra til sparring rundt selskapets vekstambisjoner og muligheter for å lykkes i et internasjonalt marked. Mentortjenesten er personlig veiledning og oppfølging i en-til-en samtaler over en periode på 2-18 måneder.

  Søknadskriterier

  • Bedriftens løsning må svare på ett eller flere av FNs 17 bærekraftmål
  • Ideen må være teknologibasert
  • Gründeren må være en rollemodell som evner og ønsker å inspirere og mobilisere til gründerskap
  • Gründeren må demonstrere gjennomføringsevne og markedsforståelse og vise evne til å bygge et kompetent team
  • Gründeren må selv ha en sentral rolle i bedriften
  • Gründerens forretningsidé må ha nyhetsverdi
  • Bedriftens produkt/tjeneste må ha dokumentert markedsaksept med globalt potensial
  • Produktet eller tjenesten må ha vært på markedet maksimalt i fem år

  Søknadsprosessen

  • Søknad sendes inn ved å fylle ut søknadsskjemaet under
  • En pre-jury vil vurdere søknadene og velge ut tre finalister
  • Pitch og medietrening tirsdag 15. januar
  • En hovedjury vil møte alle finalistene i Oslo onsdag 16. januar. Det blir også foto og filmopptak av finalistene samme dag.
  • Innovasjon Norge dekker reisekostnader 15.-16. januar og 8. mars 2019.

  Husk å sette av datoene 15.-16. januar og 8. mars. Dersom du ikke har mulighet til å være med disse tre dagene, kan du ikke delta i Female Entrepreneur 2019.

  Merk at årets tre finalister vil bli fotografert og intervjuet som en del av et fotoprosjekt og utstilling som markerer tiårsjubileet for Female Entrepreneur. Kun bilder og intervjuet med vinneren vil bli inkludert i utstillingen. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har noen spørsmål rundt dette.

  Tidligere vinnere av Female Entrepreneur

  2018: Grete Sønsteby med selskapet N2 Agri AS som utvikler teknologi for miljøvennlig landbruk.
  2017: Nuria Espallargas med selskapet Seram Coatings AS som utvikler et slitesterkt industribelegg.
  2016: Kathrine Molvik med den sveisetekniske bedriften FeC AS
  2014: Kjersti Eline Tønnessen Busch og Kriss Rokkan Iversen med SALT AS, en kunnskapsbedrift om kysten.
  2013: Ragnhild Wik og Linda Walsøe med porselensbedriften Wik og Walsøe
  2012: Siri Skøien med miljøteknologibedriften Comlight som utvikler energibesparende veibelysning.
  2011: Silje Vallestad med Bipper Communications AS som utviklet trygghetsalarm og andre mobilapper.
  2010: Elisabeth Norderup Michelson med Elmico AS som utvikler innovative herdeplastprodukter.
  2009: Gry Cecilie Sydhagen med miljøteknologiselskapet Metizoft AS som jobber med sertifisering i maritim sektor.

  Spørsmål? Ta kontakt med: