Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Finansieringsordninger for oppstartbedrifter

  Mann som mekker på dronepropell
  Agnieszka Olek

  Oppstartbedrifter kan få finansiering til å gjennomføre markedsavklarings- og kommersialiseringsprosjekter. Sjekk om din forretningsidé kan kvalifisere for finansiering.

  Hva som er riktig for bedriften og prosjektet ditt avhenger av flere forhold. Her finner du svar på noen typiske spørsmål knyttet til våre finansieringsordninger for oppstartbedrifter.

  Hvilke finansieringsordninger kan vi tilby, og hva skal du velge?

  Vi har flere ordninger for finansiering av oppstart, både tilskudd og lån. Tilskudd brukes oftere til prosjekter der samfunnsøkonomisk nytte av prosjektet er betydelig og teknisk risiko er høy.

  Tilskuddsordningen som egner seg spesielt for oppstart er delt opp i to faser:

  • Markedsavklaringstilskudd
  • Kommersialiseringstilskudd 

  Oppstartlån er en ordning for kommersialisering av oppstartprosjekter med lavere teknisk risiko eller prosjekter som raskt trenger mye kapital for å styrke veksten og internasjonaliseringen av selskapet. 

  Hvem kan søke om tilskudd til oppstartprosjekter?

  Tilskudd er forbeholdt norske bedrifter som har ambisjoner om å skape verdier gjennom innovasjon. Ordningene gjelder bedrifter i hele landet og alle bransjer. Bedriften må være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund for mindre enn fem år siden. Søker og nøkkelpersoner må ikke ha betalingsanmerkninger, og bedriften må innfri minstekrav om god forretningsskikk.

   

   

   

  Hvorfor er vi opptatt av innovasjonsgrad?

  Vi kan ikke støtte prosjekter som fører til uheldig konkurransevridning overfor andre aktører i bransjen. Derfor vektlegges prosjektets innovasjonsgrad. Hvorfor er løsningen som skal utvikles bedre sammenlignet med dagens løsninger? Vi vil gjerne se hvordan prosjektet bidrar til verdiskaping, dekker et behov i samfunnet/markedet og styrker selskapet.

  Hvordan vektlegges bærekraft i søknader til Innovasjon Norge?

  Bærekraftig verdiskaping er en forutsetning for våre fremtidige generasjoners velferd. I alle søknader om tilskudd til innovasjon og utvikling vurderer Innovasjon Norge prosjektets potensial for positiv samfunnsnytte. I hvilken grad prosjektet løser utfordringer for miljø og samfunn er derfor ett av flere vurderingskriterier.

  Egenfinansiering og utbetaling

  Selskapet må sørge for nok egenfinansiering til å fullfinansiere prosjektet det er mottatt støtte til. Egenfinansieringen kreves normalt å være på plass ved prosjektstart. Kravet til egenfinansiering er et minimumskrav, og selskapet må ha nok kapital og likviditet til gjennomføring av prosjektet. Tilskuddet dekker ikke merverdiavgift.  

  Tilskuddet utbetales 50 prosent på forskudd ved prosjektstart. Etter at 50 prosent av prosjektet er gjennomført og regnskapet rapportert til Innovasjon Norge, kan ytterligere 30 prosent utbetales. Resterende 20 prosent utbetales når Innovasjon Norge har godkjent sluttrapporten og det reviderte prosjektregnskapet fra revisor eller autorisert regnskapsfører er levert.

  Distriktsmidler

  Vi har særskilte midler til innovative prosjekter i distriktene. Våre distriktsrettede etablerertilskudd kan finansiere innovative prosjekter med vekstpotensial i et regionalt eller nasjonalt marked. For å kvalifisere til distriktsrettede midler, må virksomheten etablereres i en kommune hvor regional støtte er tillatt, og selskapet må ha ambisjoner om å bidra til arbeidsplasser og verdiskaping i distriktet.

  Se om ditt selskap er registrert i en kommune som åpner opp for slike tilbud

  Usikker på om du kvalifiserer?

  Er du på idéstadiet i prosjektet ditt og usikker på om det kvalifiserer til finansiering - eller usikker på veien videre?

  Se våre korte videoer om hva vi ser etter i våre vurderinger. Vi anbefaler også å delta på seminaret "Fra idé til marked" eller at du tar en innledende prat med en av våre rådgivere.

  Har du mottatt tilskudd?

  Svar på ofte stilte spørsmål etter å ha mottatt tilskudd til markedsavklaring eller kommersialisering.