• EN
 • Logg inn
 • Kan du få finansiering fra Innovasjon Norge?

   Agnieszka Olek
  Agnieszka Olek

  Vi er på jakt etter ambisiøse gründere og innovative forretningsideer med gode forutsetninger for vekst. Vi kan tilby oppstartsbedrifter finansiering til gjennomføring av markedsavklarings- og kommersialiseringsprosjekter. Tror du din forretningsidé er kvalifisert for finansiering?

  Nyhetsverdi

  Forretningsideen må representere noe vesentlig nytt i markeder. Selskapet må løse et reelt problem på en ny måte. Selskapet må skille seg fra konkurrenter, og ha vesentlige konkurransefortrinn. Prosjekter uten nyhetsverdi blir ikke prioritert av Innovasjon Norge, til tross for at de kan skape store verdier eller mange arbeidsplasser.

  Gjennomføringsevne

  Prosjektet må selv eie kjernekompetansen som kreves for å levere på forretningsideen. Har du kun en idé, men ikke kompetanse til å gjennomføre den, anbefaler vi deg å bygge et team før du søker. For eksempel bør selskaper som skal levere teknologiske tjenester ha teknologikompetanse i bedriften.

  Vekstambisjoner

  Vi ser etter bedrifter som har ambisjoner om å vokse, skape arbeidsplasser og satse i nye, internasjonale markeder.

  Du må kunne beskrive markedet før markedsavklaringen, og kunne dokumentere at din løsning har fått aksept blant mulige kunder før kommersialiseringen. Markedet må ha en størrelse og betalingsvilje som gjør det mulig å bygge et vekstselskap. En vesentlig del av selskapets verdiskaping må skje i Norge.

  Markedsstrategi

  Selskapet må ha en klar strategi for hvordan de skal introdusere løsningen i markedet, og hvordan kunden skal bli kjent med og kjøpe løsningen. Selskapet må kjenne sine viktigste konkurrenter og ha en plan for hvordan de skal være mer attraktive enn konkurrentene. Vi forventer at man har grunnleggende innsikt og erfaring fra markedet en skal inn i.

  Praktisk informasjon

  • Du må ha registrert bedriften din som foretak for mindre enn 3 år siden når du søker markedsavklaringstilskudd, og mindre enn 5 år siden når du søker kommersialiseringstilskudd.
  • Selskapet med nøkkelpersoner har ingen betalingsanmerkninger.
  • Prosjektet ivaretar prinsippene om økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig bærekraft.
  • Tilskuddet utbetales 50 % på forskudd og 50 % på etterskudd. Det vil si at selskapet må sørge for arbeidskapital tilsvarende 50 % av innvilget beløp i markedsavklaringsperioden. Utbetaling av resterende beløp skjer først når Innovasjon Norge har godkjent sluttrapport og revidert prosjektregnskap fra revisor eller autorisert regnskapsfører.
  • Bedrifter som har mottatt finansiering gjennom Forskningsrådet sin ordning FORNY StudENT kan ikke søke på våre markedsavklarings- og kommersialiseringstilskudd, men være aktuelle for våre rådgivnings- og kompetansetjenester.

   

   

  Distriktsmidler

  Vi har særskilte midler til innovative prosjekter i distriktene. Våre distriktsrettede etablerertilskudd kan finansiere innovative prosjekter med vekstpotensial i et regionalt eller nasjonalt marked. For å kvalifisere til distrikstrettede midler må virksomheten etablereres i en kommune hvor regional støtte er tillatt, og selskapet må ha ambisjoner om å bidra til arbeidsplasser og verdiskaping i distriktet.

  Se om ditt selskap er registrert i en kommune som åpner opp for slike tilbud

   

  Usikker på om du kvalifiserer?

  Er du på idéstadiet på ditt prosjekt og er usikker på om du kvalifiserer til finansiering, eller på veien videre?

  Se våre korte videoer om hva vi ser etter i våre vurderinger! Vi anbefaler også alltid å delta på seminaret Fra idé til marked eller at du tar en innledende prat med en av våre rådgivere