• EN
 • Logg inn
 • Søke tilskudd? Dette ser vi etter

  Hva ser vi etter når vi vurderer din søknad? Hvor er risikoer i nye prosjekter, og hvilke er det viktig å redusere så fort som mulig. Hvorfor er menneskene bak så viktige for å lykkes? Her går vi rett til sakens kjerne og gir deg korte videoer som hjelper startups og nyetablerere med sine prosjekter.

  Hva vi ser etter?

  Hvilke to ting ser vi særskilt etter i søknader for Markedsavklaringstilskudd?

   

  Selskap dør ofte i en tidlig fase. Har din idé en fremtid?

  Det er tre hovedårsaker til at selskaper ikke kommer forbi den tidlige fasen. Hvilke tre er dette?

   

  Snakk med tidligkjøpere

  Hvilke kunder er det du skal snakke med tidlig?

   

  Finne dine tidligkjøpere

  Hva må du avdekke for å finne tidligkjøperne?

   

  Plan, budsjett og risiko

  Hvor er risikoen størst i ditt prosjekt, og hvordan kan denne minimeres?

   

  Det beste prosjektteamet

  Hvem har du med deg i prosjektet, og hvorfor er dette viktig for prosjektet?

   

  Fra idé til marked

  Veien fra idé til marked starter med å la kundene avgjøre om ideen din er god. Vi arrangerer jevnlig samlinger over hele landet. Her vil du lære hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle ideen din, og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg på veien. Deltakelse på Fra idé til marked er gratis.