Eksportkreditt

Eksportkreditt Norge tilbyr lån til selskaper fra hele verden som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter. Har du kjøpere i utlandet, kan Eksportkreditt Norge bidra med å dra i land viktige kontrakter.

Eksportkreditt Norge hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden, og ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn om lån, utbetaling samt oppfølging av lån.