Enova - Finansiering av energi- og klimavennlige løsninger

Enova kan dekke deler av merkostnaden ved å investere i mer energi- og klimavennlige løsninger. Dette omfatter primært å ta i bruk kjente teknologier, men kan også inkludere å prøve ut teknologier og vise at de fungerer under normale driftsforhold. 

Dersom du er i tvil om hvor prosjektet hører hjemme, ta kontakt med Enova og Innovasjon Norge for å drøfte prosjektet.